Xem ngày tốt xấu tháng 9/2020

Xem ngày tốt xấu tháng 9/2020 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 9/2020, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 9/2020

1
Tháng 9
Dương Lịch
14
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 1/9/2020, Âm lịch tức ngày 14/7/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mùi, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài,
Xem thêm
2
Tháng 9
Dương Lịch
15
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 2/9/2020, Âm lịch tức ngày 15/7/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thân, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, nạp tài, an táng
Xem thêm
3
Tháng 9
Dương Lịch
16
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 3/9/2020, Âm lịch tức ngày 16/7/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
4
Tháng 9
Dương Lịch
17
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 4/9/2020, Âm lịch tức ngày 17/7/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tuất, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, san đường
Xem thêm
5
Tháng 9
Dương Lịch
18
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 5/9/2020, Âm lịch tức ngày 18/7/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Hợi, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, san đường
Xem thêm
6
Tháng 9
Dương Lịch
19
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 6/9/2020, Âm lịch tức ngày 19/7/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tý, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
7
Tháng 9
Dương Lịch
20
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 7/9/2020, Âm lịch tức ngày 20/7/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Sửu, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
8
Tháng 9
Dương Lịch
21
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 8/9/2020, Âm lịch tức ngày 21/7/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Dần, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
9
Tháng 9
Dương Lịch
22
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 9/9/2020, Âm lịch tức ngày 22/7/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mão, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
10
Tháng 9
Dương Lịch
23
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 10/9/2020, Âm lịch tức ngày 23/7/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thìn, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
11
Tháng 9
Dương Lịch
24
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 11/9/2020, Âm lịch tức ngày 24/7/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Tỵ, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
12
Tháng 9
Dương Lịch
25
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 12/9/2020, Âm lịch tức ngày 25/7/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Ngọ, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
13
Tháng 9
Dương Lịch
26
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 13/9/2020, Âm lịch tức ngày 26/7/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mùi, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
14
Tháng 9
Dương Lịch
27
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 14/9/2020, Âm lịch tức ngày 27/7/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Thân, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
15
Tháng 9
Dương Lịch
28
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 15/9/2020, Âm lịch tức ngày 28/7/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Dậu, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế
Xem thêm
16
Tháng 9
Dương Lịch
29
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 16/9/2020, Âm lịch tức ngày 29/7/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tuất, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Xuất hành, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
17
Tháng 9
Dương Lịch
1
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 17/9/2020, Âm lịch tức ngày 1/8/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Hợi, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ
Xem thêm
18
Tháng 9
Dương Lịch
2
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 18/9/2020, Âm lịch tức ngày 2/8/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tý, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, san đường
Xem thêm
19
Tháng 9
Dương Lịch
3
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 19/9/2020, Âm lịch tức ngày 3/8/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Sửu, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
20
Tháng 9
Dương Lịch
4
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 20/9/2020, Âm lịch tức ngày 4/8/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Dần, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
Xem thêm
21
Tháng 9
Dương Lịch
5
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 21/9/2020, Âm lịch tức ngày 5/8/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mão, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, sửa kho, ký kết, an táng, cải táng
Xem thêm
22
Tháng 9
Dương Lịch
6
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 22/9/2020, Âm lịch tức ngày 6/8/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thìn, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
23
Tháng 9
Dương Lịch
7
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 23/9/2020, Âm lịch tức ngày 7/8/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
24
Tháng 9
Dương Lịch
8
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 24/9/2020, Âm lịch tức ngày 8/8/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Ngọ, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế
Xem thêm
25
Tháng 9
Dương Lịch
9
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 25/9/2020, Âm lịch tức ngày 9/8/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mùi, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
26
Tháng 9
Dương Lịch
10
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 26/9/2020, Âm lịch tức ngày 10/8/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thân, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
27
Tháng 9
Dương Lịch
11
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 27/9/2020, Âm lịch tức ngày 11/8/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Dậu, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
28
Tháng 9
Dương Lịch
12
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 28/9/2020, Âm lịch tức ngày 12/8/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tuất, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, xuất hành, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
29
Tháng 9
Dương Lịch
13
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 29/9/2020, Âm lịch tức ngày 13/8/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Hợi, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường
Xem thêm
30
Tháng 9
Dương Lịch
14
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 30/9/2020, Âm lịch tức ngày 14/8/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tý, Tháng Ất Dậu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, san đường
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới