Xem ngày tốt xấu tháng 11/2024

Xem ngày tốt xấu tháng 11/2024 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 11/2024, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 11/2024

1
Tháng 11
Dương Lịch
1
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 1/11/2024, Âm lịch tức ngày 1/10/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
2
Tháng 11
Dương Lịch
2
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 2/11/2024, Âm lịch tức ngày 2/10/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Ngọ, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
3
Tháng 11
Dương Lịch
3
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 3/11/2024, Âm lịch tức ngày 3/10/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mùi, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
4
Tháng 11
Dương Lịch
4
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 4/11/2024, Âm lịch tức ngày 4/10/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thân, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
5
Tháng 11
Dương Lịch
5
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 5/11/2024, Âm lịch tức ngày 5/10/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Dậu, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, san đường
Xem thêm
6
Tháng 11
Dương Lịch
6
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 6/11/2024, Âm lịch tức ngày 6/10/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tuất, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
7
Tháng 11
Dương Lịch
7
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 7/11/2024, Âm lịch tức ngày 7/10/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Hợi, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
Xem thêm
8
Tháng 11
Dương Lịch
8
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 8/11/2024, Âm lịch tức ngày 8/10/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tý, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
9
Tháng 11
Dương Lịch
9
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 9/11/2024, Âm lịch tức ngày 9/10/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Sửu, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường, dỡ nhà
Xem thêm
10
Tháng 11
Dương Lịch
10
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 10/11/2024, Âm lịch tức ngày 10/10/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Dần, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
11
Tháng 11
Dương Lịch
11
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 11/11/2024, Âm lịch tức ngày 11/10/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mão, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
12
Tháng 11
Dương Lịch
12
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 12/11/2024, Âm lịch tức ngày 12/10/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Thìn, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, an táng, cải táng
Xem thêm
13
Tháng 11
Dương Lịch
13
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 13/11/2024, Âm lịch tức ngày 13/10/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Tỵ, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà
Xem thêm
14
Tháng 11
Dương Lịch
14
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 14/11/2024, Âm lịch tức ngày 14/10/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, san đường
Xem thêm
15
Tháng 11
Dương Lịch
15
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 15/11/2024, Âm lịch tức ngày 15/10/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mùi, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
16
Tháng 11
Dương Lịch
16
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 16/11/2024, Âm lịch tức ngày 16/10/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thân, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
17
Tháng 11
Dương Lịch
17
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 17/11/2024, Âm lịch tức ngày 17/10/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Dậu, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
18
Tháng 11
Dương Lịch
18
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 18/11/2024, Âm lịch tức ngày 18/10/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tuất, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, an táng, cải táng
Xem thêm
19
Tháng 11
Dương Lịch
19
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 19/11/2024, Âm lịch tức ngày 19/10/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Hợi, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
Xem thêm
20
Tháng 11
Dương Lịch
20
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 20/11/2024, Âm lịch tức ngày 20/10/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tý, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
21
Tháng 11
Dương Lịch
21
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 21/11/2024, Âm lịch tức ngày 21/10/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, giao dịch, ạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
22
Tháng 11
Dương Lịch
22
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 22/11/2024, Âm lịch tức ngày 22/10/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, sửa tường, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
23
Tháng 11
Dương Lịch
23
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 23/11/2024, Âm lịch tức ngày 23/10/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mão, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
24
Tháng 11
Dương Lịch
24
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 24/11/2024, Âm lịch tức ngày 24/10/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thìn, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
25
Tháng 11
Dương Lịch
25
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 25/11/2024, Âm lịch tức ngày 25/10/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Tỵ, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà
Xem thêm
26
Tháng 11
Dương Lịch
26
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 26/11/2024, Âm lịch tức ngày 26/10/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
27
Tháng 11
Dương Lịch
27
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 27/11/2024, Âm lịch tức ngày 27/10/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mùi, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
28
Tháng 11
Dương Lịch
28
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 28/11/2024, Âm lịch tức ngày 28/10/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thân, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường
Xem thêm
29
Tháng 11
Dương Lịch
29
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 29/11/2024, Âm lịch tức ngày 29/10/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Dậu, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, nhập học, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
30
Tháng 11
Dương Lịch
30
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 30/11/2024, Âm lịch tức ngày 30/10/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tuất, Tháng Ất Hợi, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, sửa kho, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới