Xem ngày tốt xấu tháng 2/2024

Xem ngày tốt xấu tháng 2/2024 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 2/2024, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 2/2024

1
Tháng 2
Dương Lịch
22
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 1/2/2024, Âm lịch tức ngày 22/12/2023
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mùi, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, dỡ nhà
Xem thêm
2
Tháng 2
Dương Lịch
23
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 2/2/2024, Âm lịch tức ngày 23/12/2023
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thân, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
3
Tháng 2
Dương Lịch
24
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 3/2/2024, Âm lịch tức ngày 24/12/2023
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Dậu, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
4
Tháng 2
Dương Lịch
25
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 4/2/2024, Âm lịch tức ngày 25/12/2023
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tuất, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, nhập học, sửa kho, sửa nhà
Xem thêm
5
Tháng 2
Dương Lịch
26
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 5/2/2024, Âm lịch tức ngày 26/12/2023
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Hợi, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đánh cá, trồng trọt
Xem thêm
6
Tháng 2
Dương Lịch
27
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 6/2/2024, Âm lịch tức ngày 27/12/2023
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tý, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, nhập học, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
7
Tháng 2
Dương Lịch
28
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 7/2/2024, Âm lịch tức ngày 28/12/2023
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Sửu, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
Xem thêm
8
Tháng 2
Dương Lịch
29
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 8/2/2024, Âm lịch tức ngày 29/12/2023
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Dần, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
9
Tháng 2
Dương Lịch
30
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 9/2/2024, Âm lịch tức ngày 30/12/2023
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mão, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
10
Tháng 2
Dương Lịch
1
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 10/2/2024, Âm lịch tức ngày 1/1/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thìn, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, ban lệnh, họp mặt, xuất hành
Xem thêm
11
Tháng 2
Dương Lịch
2
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 11/2/2024, Âm lịch tức ngày 2/1/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Tỵ, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: San đường, sửa nhà, sửa kho
Xem thêm
12
Tháng 2
Dương Lịch
3
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 12/2/2024, Âm lịch tức ngày 3/1/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Ngọ, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
13
Tháng 2
Dương Lịch
4
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 13/2/2024, Âm lịch tức ngày 4/1/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mùi, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
14
Tháng 2
Dương Lịch
5
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 14/2/2024, Âm lịch tức ngày 5/1/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thân, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà
Xem thêm
15
Tháng 2
Dương Lịch
6
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 15/2/2024, Âm lịch tức ngày 6/1/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
16
Tháng 2
Dương Lịch
7
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 16/2/2024, Âm lịch tức ngày 7/1/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tuất, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
17
Tháng 2
Dương Lịch
8
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 17/2/2024, Âm lịch tức ngày 8/1/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Hợi, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
18
Tháng 2
Dương Lịch
9
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 18/2/2024, Âm lịch tức ngày 9/1/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tý, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, nạp tài
Xem thêm
19
Tháng 2
Dương Lịch
10
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 19/2/2024, Âm lịch tức ngày 10/1/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Sửu, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà
Xem thêm
20
Tháng 2
Dương Lịch
11
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 20/2/2024, Âm lịch tức ngày 11/1/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Dần, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
21
Tháng 2
Dương Lịch
12
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 21/2/2024, Âm lịch tức ngày 12/1/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mão, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
22
Tháng 2
Dương Lịch
13
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 22/2/2024, Âm lịch tức ngày 13/1/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thìn, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
23
Tháng 2
Dương Lịch
14
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 23/2/2024, Âm lịch tức ngày 14/1/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Tỵ, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa kho, sửa nhà
Xem thêm
24
Tháng 2
Dương Lịch
15
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 24/2/2024, Âm lịch tức ngày 15/1/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Ngọ, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
25
Tháng 2
Dương Lịch
16
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 25/2/2024, Âm lịch tức ngày 16/1/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mùi, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, sửa kho, sửa nhà
Xem thêm
26
Tháng 2
Dương Lịch
17
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 26/2/2024, Âm lịch tức ngày 17/1/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Thân, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người
Xem thêm
27
Tháng 2
Dương Lịch
18
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 27/2/2024, Âm lịch tức ngày 18/1/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Dậu, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
28
Tháng 2
Dương Lịch
19
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 28/2/2024, Âm lịch tức ngày 19/1/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tuất, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
29
Tháng 2
Dương Lịch
20
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 29/2/2024, Âm lịch tức ngày 20/1/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Hợi, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới