Xem ngày tốt xấu tháng 3/2024

Xem ngày tốt xấu tháng 3/2024 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 3/2024, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 3/2024

1
Tháng 3
Dương Lịch
21
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 1/3/2024, Âm lịch tức ngày 21/1/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tý, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, nhập học, nạp tài, ký kết
Xem thêm
2
Tháng 3
Dương Lịch
22
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 2/3/2024, Âm lịch tức ngày 22/1/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Sửu, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nạp tài, nhận người
Xem thêm
3
Tháng 3
Dương Lịch
23
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 3/3/2024, Âm lịch tức ngày 23/1/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Dần, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
4
Tháng 3
Dương Lịch
24
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 4/3/2024, Âm lịch tức ngày 24/1/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mão, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
5
Tháng 3
Dương Lịch
25
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 5/3/2024, Âm lịch tức ngày 25/1/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thìn, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ
Xem thêm
6
Tháng 3
Dương Lịch
26
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 6/3/2024, Âm lịch tức ngày 26/1/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
7
Tháng 3
Dương Lịch
27
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 7/3/2024, Âm lịch tức ngày 27/1/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Ngọ, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, san đường
Xem thêm
8
Tháng 3
Dương Lịch
28
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 8/3/2024, Âm lịch tức ngày 28/1/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mùi, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
9
Tháng 3
Dương Lịch
29
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 9/3/2024, Âm lịch tức ngày 29/1/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thân, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
10
Tháng 3
Dương Lịch
1
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 10/3/2024, Âm lịch tức ngày 1/2/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Dậu, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
11
Tháng 3
Dương Lịch
2
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 11/3/2024, Âm lịch tức ngày 2/2/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tuất, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, kê giường, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
12
Tháng 3
Dương Lịch
3
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 12/3/2024, Âm lịch tức ngày 3/2/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Hợi, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, nhập học, xuất hành, nhậm chức, chuyển nhà, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
13
Tháng 3
Dương Lịch
4
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 13/3/2024, Âm lịch tức ngày 4/2/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tý, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
14
Tháng 3
Dương Lịch
5
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 14/3/2024, Âm lịch tức ngày 5/2/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Sửu, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, nhập học, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái
Xem thêm
15
Tháng 3
Dương Lịch
6
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 15/3/2024, Âm lịch tức ngày 6/2/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Dần, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, an táng, cải táng
Xem thêm
16
Tháng 3
Dương Lịch
7
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 16/3/2024, Âm lịch tức ngày 7/2/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mão, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, san đường, sửa kho
Xem thêm
17
Tháng 3
Dương Lịch
8
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 17/3/2024, Âm lịch tức ngày 8/2/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Thìn, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Xuất hành, nhậm chức, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
18
Tháng 3
Dương Lịch
9
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 18/3/2024, Âm lịch tức ngày 9/2/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Tỵ, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, họp mặt, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
19
Tháng 3
Dương Lịch
10
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 19/3/2024, Âm lịch tức ngày 10/2/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, sửa kho, san đường
Xem thêm
20
Tháng 3
Dương Lịch
11
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 20/3/2024, Âm lịch tức ngày 11/2/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mùi, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
21
Tháng 3
Dương Lịch
12
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 21/3/2024, Âm lịch tức ngày 12/2/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thân, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người
Xem thêm
22
Tháng 3
Dương Lịch
13
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 22/3/2024, Âm lịch tức ngày 13/2/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Dậu, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, sửa kho, sửa nhà
Xem thêm
23
Tháng 3
Dương Lịch
14
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 23/3/2024, Âm lịch tức ngày 14/2/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tuất, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa kho
Xem thêm
24
Tháng 3
Dương Lịch
15
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 24/3/2024, Âm lịch tức ngày 15/2/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Hợi, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
25
Tháng 3
Dương Lịch
16
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 25/3/2024, Âm lịch tức ngày 16/2/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tý, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
26
Tháng 3
Dương Lịch
17
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 26/3/2024, Âm lịch tức ngày 17/2/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
27
Tháng 3
Dương Lịch
18
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 27/3/2024, Âm lịch tức ngày 18/2/2024
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
28
Tháng 3
Dương Lịch
19
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 28/3/2024, Âm lịch tức ngày 19/2/2024
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mão, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
29
Tháng 3
Dương Lịch
20
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 29/3/2024, Âm lịch tức ngày 20/2/2024
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thìn, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Xuất hành, nhậm chức, chữa bệnh, giải trừ, thẩm mỹ
Xem thêm
30
Tháng 3
Dương Lịch
21
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 30/3/2024, Âm lịch tức ngày 21/2/2024
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Tỵ, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, họp mặt, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
31
Tháng 3
Dương Lịch
22
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 31/3/2024, Âm lịch tức ngày 22/2/2024
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Đinh Mão, Năm Giáp Thìn.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, san đường
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới