Xem ngày tốt xấu tháng 7/2020

Xem ngày tốt xấu tháng 7/2020 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 7/2020, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 7/2020

1
Tháng 7
Dương Lịch
11
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 1/7/2020, Âm lịch tức ngày 11/5/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Tỵ, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
2
Tháng 7
Dương Lịch
12
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 2/7/2020, Âm lịch tức ngày 12/5/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Ngọ, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, xuất hành, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ
Xem thêm
3
Tháng 7
Dương Lịch
13
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 3/7/2020, Âm lịch tức ngày 13/5/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mùi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
4
Tháng 7
Dương Lịch
14
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 4/7/2020, Âm lịch tức ngày 14/5/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thân, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, giao dịch, nạp tài, san đường
Xem thêm
5
Tháng 7
Dương Lịch
15
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 5/7/2020, Âm lịch tức ngày 15/5/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, sửa tường, san đường
Xem thêm
6
Tháng 7
Dương Lịch
16
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 6/7/2020, Âm lịch tức ngày 16/5/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tuất, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
7
Tháng 7
Dương Lịch
17
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 7/7/2020, Âm lịch tức ngày 17/5/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Hợi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
8
Tháng 7
Dương Lịch
18
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 8/7/2020, Âm lịch tức ngày 18/5/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tý, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
9
Tháng 7
Dương Lịch
19
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 9/7/2020, Âm lịch tức ngày 19/5/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Sửu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, giao dịch, nạp tài, san đường
Xem thêm
10
Tháng 7
Dương Lịch
20
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 10/7/2020, Âm lịch tức ngày 20/5/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Dần, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
11
Tháng 7
Dương Lịch
21
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 11/7/2020, Âm lịch tức ngày 21/5/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mão, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
12
Tháng 7
Dương Lịch
22
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 12/7/2020, Âm lịch tức ngày 22/5/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thìn, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
13
Tháng 7
Dương Lịch
23
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 13/7/2020, Âm lịch tức ngày 23/5/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Tỵ, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
14
Tháng 7
Dương Lịch
24
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 14/7/2020, Âm lịch tức ngày 24/5/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Ngọ, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường
Xem thêm
15
Tháng 7
Dương Lịch
25
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 15/7/2020, Âm lịch tức ngày 25/5/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mùi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
16
Tháng 7
Dương Lịch
26
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 16/7/2020, Âm lịch tức ngày 26/5/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Thân, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, nhận người, giải trừ
Xem thêm
17
Tháng 7
Dương Lịch
27
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 17/7/2020, Âm lịch tức ngày 27/5/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Dậu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
18
Tháng 7
Dương Lịch
28
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 18/7/2020, Âm lịch tức ngày 28/5/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tuất, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất
Xem thêm
19
Tháng 7
Dương Lịch
29
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 19/7/2020, Âm lịch tức ngày 29/5/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Hợi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
20
Tháng 7
Dương Lịch
30
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 20/7/2020, Âm lịch tức ngày 30/5/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tý, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, an táng, cải táng
Xem thêm
21
Tháng 7
Dương Lịch
1
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 21/7/2020, Âm lịch tức ngày 1/6/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Sửu, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, sửa kho
Xem thêm
22
Tháng 7
Dương Lịch
2
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 22/7/2020, Âm lịch tức ngày 2/6/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Dần, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
23
Tháng 7
Dương Lịch
3
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 23/7/2020, Âm lịch tức ngày 3/6/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mão, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
24
Tháng 7
Dương Lịch
4
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 24/7/2020, Âm lịch tức ngày 4/6/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thìn, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
25
Tháng 7
Dương Lịch
5
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 25/7/2020, Âm lịch tức ngày 5/6/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
26
Tháng 7
Dương Lịch
6
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 26/7/2020, Âm lịch tức ngày 6/6/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Ngọ, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
27
Tháng 7
Dương Lịch
7
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 27/7/2020, Âm lịch tức ngày 7/6/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mùi, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
28
Tháng 7
Dương Lịch
8
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 28/7/2020, Âm lịch tức ngày 8/6/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thân, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho, đào đất
Xem thêm
29
Tháng 7
Dương Lịch
9
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 29/7/2020, Âm lịch tức ngày 9/6/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Dậu, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
30
Tháng 7
Dương Lịch
10
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 30/7/2020, Âm lịch tức ngày 10/6/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tuất, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường
Xem thêm
31
Tháng 7
Dương Lịch
11
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 31/7/2020, Âm lịch tức ngày 11/6/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Hợi, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới