Xem ngày tốt xấu tháng 8/2020

Xem ngày tốt xấu tháng 8/2020 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 8/2020, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 8/2020

1
Tháng 8
Dương Lịch
12
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 1/8/2020, Âm lịch tức ngày 12/6/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tý, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
2
Tháng 8
Dương Lịch
13
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 2/8/2020, Âm lịch tức ngày 13/6/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Sửu, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
3
Tháng 8
Dương Lịch
14
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 3/8/2020, Âm lịch tức ngày 14/6/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Dần, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
4
Tháng 8
Dương Lịch
15
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 4/8/2020, Âm lịch tức ngày 15/6/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mão, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
5
Tháng 8
Dương Lịch
16
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 5/8/2020, Âm lịch tức ngày 16/6/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Thìn, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
6
Tháng 8
Dương Lịch
17
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 6/8/2020, Âm lịch tức ngày 17/6/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Tỵ, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
Xem thêm
7
Tháng 8
Dương Lịch
18
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 7/8/2020, Âm lịch tức ngày 18/6/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, xuất hành, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
8
Tháng 8
Dương Lịch
19
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 8/8/2020, Âm lịch tức ngày 19/6/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mùi, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
9
Tháng 8
Dương Lịch
20
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 9/8/2020, Âm lịch tức ngày 20/6/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thân, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
10
Tháng 8
Dương Lịch
21
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 10/8/2020, Âm lịch tức ngày 21/6/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Dậu, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
11
Tháng 8
Dương Lịch
22
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 11/8/2020, Âm lịch tức ngày 22/6/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tuất, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, san đường
Xem thêm
12
Tháng 8
Dương Lịch
23
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 12/8/2020, Âm lịch tức ngày 23/6/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Hợi, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đổ mái
Xem thêm
13
Tháng 8
Dương Lịch
24
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 13/8/2020, Âm lịch tức ngày 24/6/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tý, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
14
Tháng 8
Dương Lịch
25
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 14/8/2020, Âm lịch tức ngày 25/6/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, an táng, cải táng
Xem thêm
15
Tháng 8
Dương Lịch
26
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 15/8/2020, Âm lịch tức ngày 26/6/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
16
Tháng 8
Dương Lịch
27
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 16/8/2020, Âm lịch tức ngày 27/6/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mão, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, an táng, cải táng
Xem thêm
17
Tháng 8
Dương Lịch
28
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 17/8/2020, Âm lịch tức ngày 28/6/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thìn, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
18
Tháng 8
Dương Lịch
29
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 18/8/2020, Âm lịch tức ngày 29/6/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Tỵ, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
19
Tháng 8
Dương Lịch
1
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 19/8/2020, Âm lịch tức ngày 1/7/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đào đất
Xem thêm
20
Tháng 8
Dương Lịch
2
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 20/8/2020, Âm lịch tức ngày 2/7/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mùi, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
21
Tháng 8
Dương Lịch
3
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 21/8/2020, Âm lịch tức ngày 3/7/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thân, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, nhận người, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
22
Tháng 8
Dương Lịch
4
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 22/8/2020, Âm lịch tức ngày 4/7/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Dậu, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
23
Tháng 8
Dương Lịch
5
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 23/8/2020, Âm lịch tức ngày 5/7/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tuất, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, an táng, cải táng
Xem thêm
24
Tháng 8
Dương Lịch
6
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 24/8/2020, Âm lịch tức ngày 6/7/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Hợi, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, san đường
Xem thêm
25
Tháng 8
Dương Lịch
7
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 25/8/2020, Âm lịch tức ngày 7/7/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tý, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
26
Tháng 8
Dương Lịch
8
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 26/8/2020, Âm lịch tức ngày 8/7/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Sửu, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
27
Tháng 8
Dương Lịch
9
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 27/8/2020, Âm lịch tức ngày 9/7/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Dần, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
28
Tháng 8
Dương Lịch
10
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 28/8/2020, Âm lịch tức ngày 10/7/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mão, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
29
Tháng 8
Dương Lịch
11
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 29/8/2020, Âm lịch tức ngày 11/7/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thìn, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
30
Tháng 8
Dương Lịch
12
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 30/8/2020, Âm lịch tức ngày 12/7/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Tỵ, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
31
Tháng 8
Dương Lịch
13
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 31/8/2020, Âm lịch tức ngày 13/7/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Ngọ, Tháng Giáp Thân, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới