Xem ngày tốt xấu tháng 9/2023

Xem ngày tốt xấu tháng 9/2023 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 9/2023, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 9/2023

1
Tháng 9
Dương Lịch
17
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 1/9/2023, Âm lịch tức ngày 17/7/2023
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tuất, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, an táng, cải táng
Xem thêm
2
Tháng 9
Dương Lịch
18
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 2/9/2023, Âm lịch tức ngày 18/7/2023
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Hợi, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, san đường
Xem thêm
3
Tháng 9
Dương Lịch
19
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 3/9/2023, Âm lịch tức ngày 19/7/2023
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tý, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
4
Tháng 9
Dương Lịch
20
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 4/9/2023, Âm lịch tức ngày 20/7/2023
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Sửu, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đào đất
Xem thêm
5
Tháng 9
Dương Lịch
21
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 5/9/2023, Âm lịch tức ngày 21/7/2023
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Dần, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
6
Tháng 9
Dương Lịch
22
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 6/9/2023, Âm lịch tức ngày 22/7/2023
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mão, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
7
Tháng 9
Dương Lịch
23
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 7/9/2023, Âm lịch tức ngày 23/7/2023
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thìn, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
8
Tháng 9
Dương Lịch
24
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 8/9/2023, Âm lịch tức ngày 24/7/2023
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
9
Tháng 9
Dương Lịch
25
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 9/9/2023, Âm lịch tức ngày 25/7/2023
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Ngọ, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế
Xem thêm
10
Tháng 9
Dương Lịch
26
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 10/9/2023, Âm lịch tức ngày 26/7/2023
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mùi, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
11
Tháng 9
Dương Lịch
27
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 11/9/2023, Âm lịch tức ngày 27/7/2023
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thân, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
12
Tháng 9
Dương Lịch
28
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 12/9/2023, Âm lịch tức ngày 28/7/2023
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Dậu, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
13
Tháng 9
Dương Lịch
29
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 13/9/2023, Âm lịch tức ngày 29/7/2023
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tuất, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, xuất hành, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
14
Tháng 9
Dương Lịch
30
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 14/9/2023, Âm lịch tức ngày 30/7/2023
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Hợi, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường
Xem thêm
15
Tháng 9
Dương Lịch
1
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 15/9/2023, Âm lịch tức ngày 1/8/2023
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tý, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, san đường
Xem thêm
16
Tháng 9
Dương Lịch
2
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 16/9/2023, Âm lịch tức ngày 2/8/2023
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Sửu, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
17
Tháng 9
Dương Lịch
3
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 17/9/2023, Âm lịch tức ngày 3/8/2023
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Dần, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
Xem thêm
18
Tháng 9
Dương Lịch
4
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 18/9/2023, Âm lịch tức ngày 4/8/2023
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mão, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
19
Tháng 9
Dương Lịch
5
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 19/9/2023, Âm lịch tức ngày 5/8/2023
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Thìn, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
20
Tháng 9
Dương Lịch
6
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 20/9/2023, Âm lịch tức ngày 6/8/2023
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Tỵ, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
21
Tháng 9
Dương Lịch
7
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 21/9/2023, Âm lịch tức ngày 7/8/2023
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế
Xem thêm
22
Tháng 9
Dương Lịch
8
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 22/9/2023, Âm lịch tức ngày 8/8/2023
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mùi, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
23
Tháng 9
Dương Lịch
9
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 23/9/2023, Âm lịch tức ngày 9/8/2023
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thân, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
24
Tháng 9
Dương Lịch
10
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 24/9/2023, Âm lịch tức ngày 10/8/2023
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Dậu, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
Xem thêm
25
Tháng 9
Dương Lịch
11
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 25/9/2023, Âm lịch tức ngày 11/8/2023
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tuất, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, xuất hành, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
26
Tháng 9
Dương Lịch
12
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 26/9/2023, Âm lịch tức ngày 12/8/2023
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Hợi, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Xuất hành, nhận người, chuyển nhà, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường
Xem thêm
27
Tháng 9
Dương Lịch
13
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 27/9/2023, Âm lịch tức ngày 13/8/2023
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tý, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, san đường
Xem thêm
28
Tháng 9
Dương Lịch
14
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 28/9/2023, Âm lịch tức ngày 14/8/2023
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
29
Tháng 9
Dương Lịch
15
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 29/9/2023, Âm lịch tức ngày 15/8/2023
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
30
Tháng 9
Dương Lịch
16
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 30/9/2023, Âm lịch tức ngày 16/8/2023
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mão, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới