Xem ngày tốt xấu tháng 4/2023

Xem ngày tốt xấu tháng 4/2023 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 4/2023, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 4/2023

1
Tháng 4
Dương Lịch
11
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 1/4/2023, Âm lịch tức ngày 11/2/2023
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
2
Tháng 4
Dương Lịch
12
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 2/4/2023, Âm lịch tức ngày 12/2/2023
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
3
Tháng 4
Dương Lịch
13
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 3/4/2023, Âm lịch tức ngày 13/2/2023
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mão, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
4
Tháng 4
Dương Lịch
14
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 4/4/2023, Âm lịch tức ngày 14/2/2023
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thìn, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Xuất hành, nhậm chức, chữa bệnh, giải trừ, thẩm mỹ
Xem thêm
5
Tháng 4
Dương Lịch
15
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 5/4/2023, Âm lịch tức ngày 15/2/2023
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Tỵ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, giải trừ
Xem thêm
6
Tháng 4
Dương Lịch
16
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 6/4/2023, Âm lịch tức ngày 16/2/2023
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế
Xem thêm
7
Tháng 4
Dương Lịch
17
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 7/4/2023, Âm lịch tức ngày 17/2/2023
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mùi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, san đường, đào đất
Xem thêm
8
Tháng 4
Dương Lịch
18
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 8/4/2023, Âm lịch tức ngày 18/2/2023
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thân, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường
Xem thêm
9
Tháng 4
Dương Lịch
19
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 9/4/2023, Âm lịch tức ngày 19/2/2023
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Dậu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
10
Tháng 4
Dương Lịch
20
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 10/4/2023, Âm lịch tức ngày 20/2/2023
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tuất, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, dỡ nhà
Xem thêm
11
Tháng 4
Dương Lịch
21
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 11/4/2023, Âm lịch tức ngày 21/2/2023
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Hợi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
12
Tháng 4
Dương Lịch
22
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 12/4/2023, Âm lịch tức ngày 22/2/2023
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tý, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
13
Tháng 4
Dương Lịch
23
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 13/4/2023, Âm lịch tức ngày 23/2/2023
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Sửu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
14
Tháng 4
Dương Lịch
24
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 14/4/2023, Âm lịch tức ngày 24/2/2023
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Dần, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
15
Tháng 4
Dương Lịch
25
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 15/4/2023, Âm lịch tức ngày 25/2/2023
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mão, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, sửa đường, sửa kho
Xem thêm
16
Tháng 4
Dương Lịch
26
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 16/4/2023, Âm lịch tức ngày 26/2/2023
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thìn, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, sửa đường
Xem thêm
17
Tháng 4
Dương Lịch
27
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 17/4/2023, Âm lịch tức ngày 27/2/2023
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Tỵ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, giải trừ, chữa bệnh
Xem thêm
18
Tháng 4
Dương Lịch
28
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 18/4/2023, Âm lịch tức ngày 28/2/2023
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Ngọ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa kho, san đường
Xem thêm
19
Tháng 4
Dương Lịch
29
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 19/4/2023, Âm lịch tức ngày 29/2/2023
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mùi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
20
Tháng 4
Dương Lịch
1
Tháng 3
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 20/4/2023, Âm lịch tức ngày 1/3/2023
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thân, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, giải trừ, chữa bệnh, sửa kho
Xem thêm
21
Tháng 4
Dương Lịch
2
Tháng 3
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 21/4/2023, Âm lịch tức ngày 2/3/2023
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, an táng, cải táng
Xem thêm
22
Tháng 4
Dương Lịch
3
Tháng 3
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 22/4/2023, Âm lịch tức ngày 3/3/2023
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tuất, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, dỡ nhà
Xem thêm
23
Tháng 4
Dương Lịch
4
Tháng 3
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 23/4/2023, Âm lịch tức ngày 4/3/2023
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Hợi, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
24
Tháng 4
Dương Lịch
5
Tháng 3
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 24/4/2023, Âm lịch tức ngày 5/3/2023
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tý, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
25
Tháng 4
Dương Lịch
6
Tháng 3
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 25/4/2023, Âm lịch tức ngày 6/3/2023
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Sửu, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
26
Tháng 4
Dương Lịch
7
Tháng 3
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 26/4/2023, Âm lịch tức ngày 7/3/2023
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Dần, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch
Xem thêm
27
Tháng 4
Dương Lịch
8
Tháng 3
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 27/4/2023, Âm lịch tức ngày 8/3/2023
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mão, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, sửa đường, san đường
Xem thêm
28
Tháng 4
Dương Lịch
9
Tháng 3
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 28/4/2023, Âm lịch tức ngày 9/3/2023
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thìn, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
Xem thêm
29
Tháng 4
Dương Lịch
10
Tháng 3
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 29/4/2023, Âm lịch tức ngày 10/3/2023
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Tỵ, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
30
Tháng 4
Dương Lịch
11
Tháng 3
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 30/4/2023, Âm lịch tức ngày 11/3/2023
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Ngọ, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho, san đường
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới