Làm gì để tăng phước đức

Phước đức không phải ai cũng có phần, là sự thiêng liêng vô hình chi phối hạnh phúc, khổ đau của con người.

Tạo phước đứng đời này hưởng quả ngọt đời sau

Vậy để gieo trồng được phước đức chúng ta cần làm những gì ?

 

Hãy cùng đọc bài Kinh Phước Đức, về 10 cách Phật dạy cho chúng ta cách gieo trồng để có cuộc sống bình yên và hạnh phúc:

- Gần gũi với người hiền tránh xa kẻ ác, tôn kính các bậc đáng kính.

- Biết lựa chọn môi trường tốt, để làm việc thiện.

- Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, biết giữ gìn đạo đức, nói lời chân thật.

- Hiếu dưỡng cha mẹ, thương yêu chăm sóc gia đình, chọn nghề phù hợp.

- Vui vẻ khi bố thì, giúp đỡ bạn bè người thân, tôn trọng bình đẳng giữa người với người.

- Không làm điều ác, không bê tha nghiện nhập, chăm chỉ làm việc lành.

- Cung  kính, lễ độ, học hỏi điều hay, biết đủ và cảm ơn người khác.

- Dù đã từng phạm lỗi nhưng lại kiên trì phục thiện, gần gủi các bậc thánh hiện, chăm chỉ tu học.

- Phải biết thức tỉnh, tìm lại chính mình, sống một cuộc sống tự tại, không sa vào cạm bẫy.

- Có thể làm việc hòa đồng cùng mọi người, tâm không bị biến đổi, không bị phiền não ắt an nhiên.

 

Một bài kệ trong kinh Phật về phước đức:

Ai sống được như vậy.

Ở đâu cũng hạnh phúc.

An nhiên và tự tại.

Vì phước đức vẹn toàn.

Khi xưa Phật dạy chúng sinh để giữ được phước báo, thì tài sản ta kiếm được thì hãy chia ra làm 4 phần:

- Phần chúng ta dùng trong hàng ngày, sinh hoạt, kinh doanh.

- Phần để dự trữ đề phòng khi bất trắc.

- Phần dành ra để giúp đỡ bà con quyến thuộc, người nhà.

- Và phần còn lại ta dùng làm từ thiện, công đức.

Như lời phật dạy thì khoản tiền kiếm được sẽ có tới 2 phần là để làm từ thiện, để cho đi. Trong cuộc sống nếu muốn nhận được thì trước hết hãy học cách cho đi. Không phải cứ lắm tiền hay giàu có mới cho đi và bố thí, ta có thể bố thì ít hoặc nhiều bố thì bằng nhiều thứ khác như: Lời nói, trí tuệ, hành động…!

Xem thêm các bài viết khác

Các ngày tốt xấu sắp tới