Tháng 7 dương lịch có bao nhiêu ngày? Tháng 7 có ngày 31 không?

Để xem tháng 7 có bao nhiêu ngày, cũng như xem tháng 7 có bao nhiêu tuần, giờ, phút, giây, Tháng 7 có ngày 31 không, tháng 7 năm 2024 có mấy chủ nhật... Sau đây là 2 cách xem và tra cứu trực quan, dễ nhớ nhất cho các bạn.

Cách 1: Tra cứu theo lịch vạn niên tháng 7

Cách 2: Tra cứu theo bảng ngày tháng

Vì số ngày trong tháng của lịch dương và lịch âm không giống nhau. Trong 12 tháng của 1 năm dương lịch thì tháng 2 có thể có 28 hoặc 29 ngày tùy vào năm đó có phải là năm nhuận hay không. Các tháng còn lại sẽ là 30 hoặc 31 ngày, cụ thể mời các bạn cùng theo dõi bảng số ngày theo tháng dưới đây:

Tháng 7 có bao nhiêu ngày

Bảng tra cứu số ngày trong 1 tháng
Tháng Số ngày trong tháng
Tháng 1 31
Tháng 2 28 hoặc 29
Tháng 3 31
Tháng 4 30
Tháng 5 31
Tháng 6 30
Tháng 7 31
Tháng 8 31
Tháng 9 30
Tháng 10 31
Tháng 11 30
Tháng 12 31
➥ Dựa vào bảng ngày tháng bên trên ta thấy: Tháng 7 có 31 ngày.

Tháng 7 có ngày 31 không?

➥ Từ bảng ngày tháng trên ta thấy: Tháng 7 có 31 ngày => Tháng 7 ngày 31.

Tháng 7 dương lịch có bao nhiêu tuần, giờ, phút giây?

  • Tháng 7 có bao nhiêu tuần? =>   5 tuần
  • Tháng 7 có bao nhiêu giờ? =>   744 giờ
  • Tháng 7 có bao nhiêu phút? =>   44.640 phút
  • Tháng 7 có bao nhiêu giây? =>   2.678.400 giây
  • Tháng 7/2024 có bao nhiêu chủ nhật? =>   5 chủ nhật

Các ngày tốt xấu sắp tới