Tháng 12 dương lịch có bao nhiêu ngày? Tháng 12 có ngày 31 không?

Để xem tháng 12 có bao nhiêu ngày, cũng như xem tháng 12 có bao nhiêu tuần, giờ, phút, giây, Tháng 12 có ngày 31 không, tháng 12 năm 2024 có mấy chủ nhật... Sau đây là 2 cách xem và tra cứu trực quan, dễ nhớ nhất cho các bạn.

Cách 1: Tra cứu theo lịch vạn niên tháng 12

Cách 2: Tra cứu theo bảng ngày tháng

Vì số ngày trong tháng của lịch dương và lịch âm không giống nhau. Trong 12 tháng của 1 năm dương lịch thì tháng 2 có thể có 28 hoặc 29 ngày tùy vào năm đó có phải là năm nhuận hay không. Các tháng còn lại sẽ là 30 hoặc 31 ngày, cụ thể mời các bạn cùng theo dõi bảng số ngày theo tháng dưới đây:

Tháng 12 có bao nhiêu ngày

Bảng tra cứu số ngày trong 1 tháng
Tháng Số ngày trong tháng
Tháng 1 31
Tháng 2 28 hoặc 29
Tháng 3 31
Tháng 4 30
Tháng 5 31
Tháng 6 30
Tháng 7 31
Tháng 8 31
Tháng 9 30
Tháng 10 31
Tháng 11 30
Tháng 12 31
➥ Dựa vào bảng ngày tháng bên trên ta thấy: Tháng 12 có 31 ngày.

Tháng 12 có ngày 31 không?

➥ Từ bảng ngày tháng trên ta thấy: Tháng 12 có 31 ngày => Tháng 12 ngày 31.

Tháng 12 dương lịch có bao nhiêu tuần, giờ, phút giây?

  • Tháng 12 có bao nhiêu tuần? =>   5 tuần
  • Tháng 12 có bao nhiêu giờ? =>   744 giờ
  • Tháng 12 có bao nhiêu phút? =>   44.640 phút
  • Tháng 12 có bao nhiêu giây? =>   2.678.400 giây
  • Tháng 12/2024 có bao nhiêu chủ nhật? =>   5 chủ nhật

Các ngày tốt xấu sắp tới