Tháng 11 dương lịch có bao nhiêu ngày? Tháng 11 có ngày 31 không?

Để xem tháng 11 có bao nhiêu ngày, cũng như xem tháng 11 có bao nhiêu tuần, giờ, phút, giây, Tháng 11 có ngày 31 không, tháng 11 năm 2024 có mấy chủ nhật... Sau đây là 2 cách xem và tra cứu trực quan, dễ nhớ nhất cho các bạn.

Cách 1: Tra cứu theo lịch vạn niên tháng 11

Cách 2: Tra cứu theo bảng ngày tháng

Vì số ngày trong tháng của lịch dương và lịch âm không giống nhau. Trong 12 tháng của 1 năm dương lịch thì tháng 2 có thể có 28 hoặc 29 ngày tùy vào năm đó có phải là năm nhuận hay không. Các tháng còn lại sẽ là 30 hoặc 31 ngày, cụ thể mời các bạn cùng theo dõi bảng số ngày theo tháng dưới đây:

Tháng 11 có bao nhiêu ngày

Bảng tra cứu số ngày trong 1 tháng
Tháng Số ngày trong tháng
Tháng 1 31
Tháng 2 28 hoặc 29
Tháng 3 31
Tháng 4 30
Tháng 5 31
Tháng 6 30
Tháng 7 31
Tháng 8 31
Tháng 9 30
Tháng 10 31
Tháng 11 30
Tháng 12 31
➥ Dựa vào bảng ngày tháng bên trên ta thấy: Tháng 11 có 30 ngày.

Tháng 11 có ngày 31 không?

➥ Từ bảng ngày tháng trên ta thấy: Tháng 11 có 30 ngày => Tháng 11 KHÔNG có ngày 31.

Tháng 11 dương lịch có bao nhiêu tuần, giờ, phút giây?

  • Tháng 11 có bao nhiêu tuần? =>   5 tuần
  • Tháng 11 có bao nhiêu giờ? =>   720 giờ
  • Tháng 11 có bao nhiêu phút? =>   43.200 phút
  • Tháng 11 có bao nhiêu giây? =>   2.592.000 giây
  • Tháng 11/2024 có bao nhiêu chủ nhật? =>   4 chủ nhật

Các ngày tốt xấu sắp tới