Xem ngày tốt xấu tháng 12/2018

Xem ngày tốt xấu tháng 12/2018 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 12/2018, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 12/2018

1
Tháng 12
Dương Lịch
25
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 1/12/2018, Âm lịch tức ngày 25/10/2018
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mão, Tháng Quý Hợi, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
2
Tháng 12
Dương Lịch
26
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 2/12/2018, Âm lịch tức ngày 26/10/2018
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thìn, Tháng Quý Hợi, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
3
Tháng 12
Dương Lịch
27
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 3/12/2018, Âm lịch tức ngày 27/10/2018
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Quý Hợi, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, dỡ nhà
Xem thêm
4
Tháng 12
Dương Lịch
28
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 4/12/2018, Âm lịch tức ngày 28/10/2018
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Ngọ, Tháng Quý Hợi, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
5
Tháng 12
Dương Lịch
29
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 5/12/2018, Âm lịch tức ngày 29/10/2018
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mùi, Tháng Quý Hợi, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
6
Tháng 12
Dương Lịch
30
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 6/12/2018, Âm lịch tức ngày 30/10/2018
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thân, Tháng Quý Hợi, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Giao dịch, nạp tài
Xem thêm
7
Tháng 12
Dương Lịch
1
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 7/12/2018, Âm lịch tức ngày 1/11/2018
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Dậu, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
8
Tháng 12
Dương Lịch
2
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 8/12/2018, Âm lịch tức ngày 2/11/2018
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tuất, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái
Xem thêm
9
Tháng 12
Dương Lịch
3
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 9/12/2018, Âm lịch tức ngày 3/11/2018
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Hợi, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường
Xem thêm
10
Tháng 12
Dương Lịch
4
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 10/12/2018, Âm lịch tức ngày 4/11/2018
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tý, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
11
Tháng 12
Dương Lịch
5
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 11/12/2018, Âm lịch tức ngày 5/11/2018
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Sửu, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
12
Tháng 12
Dương Lịch
6
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 12/12/2018, Âm lịch tức ngày 6/11/2018
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Dần, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường
Xem thêm
13
Tháng 12
Dương Lịch
7
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 13/12/2018, Âm lịch tức ngày 7/11/2018
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mão, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
14
Tháng 12
Dương Lịch
8
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 14/12/2018, Âm lịch tức ngày 8/11/2018
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Thìn, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, ban lệnh, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
15
Tháng 12
Dương Lịch
9
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 15/12/2018, Âm lịch tức ngày 9/11/2018
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Tỵ, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, san đường, sửa tường
Xem thêm
16
Tháng 12
Dương Lịch
10
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 16/12/2018, Âm lịch tức ngày 10/11/2018
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường
Xem thêm
17
Tháng 12
Dương Lịch
11
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 17/12/2018, Âm lịch tức ngày 11/11/2018
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mùi, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế
Xem thêm
18
Tháng 12
Dương Lịch
12
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 18/12/2018, Âm lịch tức ngày 12/11/2018
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thân, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
19
Tháng 12
Dương Lịch
13
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 19/12/2018, Âm lịch tức ngày 13/11/2018
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Dậu, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
20
Tháng 12
Dương Lịch
14
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 20/12/2018, Âm lịch tức ngày 14/11/2018
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tuất, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, giải trừ, động thổ, đổ mái
Xem thêm
21
Tháng 12
Dương Lịch
15
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 21/12/2018, Âm lịch tức ngày 15/11/2018
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Hợi, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường
Xem thêm
22
Tháng 12
Dương Lịch
16
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 22/12/2018, Âm lịch tức ngày 16/11/2018
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tý, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
23
Tháng 12
Dương Lịch
17
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 23/12/2018, Âm lịch tức ngày 17/11/2018
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
24
Tháng 12
Dương Lịch
18
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 24/12/2018, Âm lịch tức ngày 18/11/2018
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
25
Tháng 12
Dương Lịch
19
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 25/12/2018, Âm lịch tức ngày 19/11/2018
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mão, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ
Xem thêm
26
Tháng 12
Dương Lịch
20
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 26/12/2018, Âm lịch tức ngày 20/11/2018
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thìn, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
27
Tháng 12
Dương Lịch
21
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 27/12/2018, Âm lịch tức ngày 21/11/2018
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Tỵ, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
28
Tháng 12
Dương Lịch
22
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 28/12/2018, Âm lịch tức ngày 22/11/2018
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
29
Tháng 12
Dương Lịch
23
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 29/12/2018, Âm lịch tức ngày 23/11/2018
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mùi, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa bếp, san đường
Xem thêm
30
Tháng 12
Dương Lịch
24
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 30/12/2018, Âm lịch tức ngày 24/11/2018
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thân, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
31
Tháng 12
Dương Lịch
25
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 31/12/2018, Âm lịch tức ngày 25/11/2018
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Dậu, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới

Bài viết đang được quan tâm

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Hiện tượng nháy mắt phải hay mắt trái được khoa học giải thích là do căng thẳng vì mắt phải làm việc quá cường độ, do mắt bị khô, hoặc thiếu hụt dinh dưỡng... Tuy nhiên, theo tâm linh, nháy mắt phải theo từng khung giờ lại mang những điểm báo về tương lai khác nhau, hãy cung lich365.com tìm hiểu về ý nghĩa của hiện tượng này nhé!
Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng là một trong nhiều hình thức tiên đoán về vận mệnh được lưu truyền và phổ biến rộng rãi trong dân gian. Người xưa thường có câu rằng "Tướng đàn bà con giá thường hiển lộ, còn tường đàn ông con trai thường ẩn tàng", hôm nay ngaydep.com sẽ tổng hợp một số kinh nghiệm về cách nhận biết tướng mệnh ở phụ nữ:
Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Đối với người biết tướng số có thể xem tướng mặt đàn ông nam giới con trai (hay bất kỳ người nào) trong lần gặp đầu để luận đoán tính cách vận số của người đối diện, có câu người xưa đúc kết "nhìn mặt mà bắt hình dong" chính là ám chỉ phương thức nhìn bề ngoài, hành vi, tướng mạo con người để xét tính cách vận mệnh trong khoa tướng số.
Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Trong cuộc sống, hiện tượng mắt trái bị nháy hay giật chúng ta ai cũng ít nhất trải qua 1 lần, nhiều người cho rằng hiện tượng này mang theo những ý nghĩa về tâm linh, huyền bí. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân thuộc về vấn đề khoa học và sức khỏe. Hãy cùng lich365.com giải đáp ý nghĩa của hiện tượng trên qua góc nhìn tâm linh và khoa học.    
Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Bàn tay cũng là một phần thể hiện tính cách của con người. Việc xem bói qua bàn tay cho chúng ta biết được cuộc đời này mình được sung sướng cực khổ ra sao. Hãy cùng chúng tôi đoán số mệnh qua bàn tay nhé