Xem lịch âm năm 2032

Lịch âm 2032 - Xem lịch âm, lịch dương, lịch vạn niên trong năm 2032. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu ngày âm, ngày dương một cách dễ dàng và trực quan nhất. Ngoài ra bạn cũng có thể Đổi ngày dương sang ngày âm ở box Đổi ngày âm dương phía bên dưới của lịch.

Lịch âm dương tháng 1 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
19/11
Bính Ngọ
2
20
Đinh Mùi
3
21
Mậu Thân
4
22
Kỷ Dậu
5
23
Canh Tuất
6
24
Tân Hợi
7
25
Nhâm Tý
8
26
Quý Sửu
9
27
Giáp Dần
10
28
Ất Mão
11
29
Bính Thìn
12
30
Đinh Tỵ
13
1/12
Mậu Ngọ
14
2
Kỷ Mùi
15
3
Canh Thân
16
4
Tân Dậu
17
5
Nhâm Tuất
18
6
Quý Hợi
19
7
Giáp Tý
20
8
Ất Sửu
21
9
Bính Dần
22
10
Đinh Mão
23
11
Mậu Thìn
24
12
Kỷ Tỵ
25
13
Canh Ngọ
26
14
Tân Mùi
27
15
Nhâm Thân
28
16
Quý Dậu
29
17
Giáp Tuất
30
18
Ất Hợi
31
19
Bính Tý

Lịch âm dương tháng 2 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
20/12
Đinh Sửu
2
21
Mậu Dần
3
22
Kỷ Mão
4
23
Canh Thìn
5
24
Tân Tỵ
6
25
Nhâm Ngọ
7
26
Quý Mùi
8
27
Giáp Thân
9
28
Ất Dậu
10
29
Bính Tuất
11
1/1
Đinh Hợi
12
2
Mậu Tý
13
3
Kỷ Sửu
14
4
Canh Dần
15
5
Tân Mão
16
6
Nhâm Thìn
17
7
Quý Tỵ
18
8
Giáp Ngọ
19
9
Ất Mùi
20
10
Bính Thân
21
11
Đinh Dậu
22
12
Mậu Tuất
23
13
Kỷ Hợi
24
14
Canh Tý
25
15
Tân Sửu
26
16
Nhâm Dần
27
17
Quý Mão
28
18
Giáp Thìn
29
19
Ất Tỵ

Lịch âm dương tháng 3 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
20/1
Bính Ngọ
2
21
Đinh Mùi
3
22
Mậu Thân
4
23
Kỷ Dậu
5
24
Canh Tuất
6
25
Tân Hợi
7
26
Nhâm Tý
8
27
Quý Sửu
9
28
Giáp Dần
10
29
Ất Mão
11
1/2
Bính Thìn
12
2
Đinh Tỵ
13
3
Mậu Ngọ
14
4
Kỷ Mùi
15
5
Canh Thân
16
6
Tân Dậu
17
7
Nhâm Tuất
18
8
Quý Hợi
19
9
Giáp Tý
20
10
Ất Sửu
21
11
Bính Dần
22
12
Đinh Mão
23
13
Mậu Thìn
24
14
Kỷ Tỵ
25
15
Canh Ngọ
26
16
Tân Mùi
27
17
Nhâm Thân
28
18
Quý Dậu
29
19
Giáp Tuất
30
20
Ất Hợi
31
21
Bính Tý

Lịch âm dương tháng 4 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
22/2
Đinh Sửu
2
23
Mậu Dần
3
24
Kỷ Mão
4
25
Canh Thìn
5
26
Tân Tỵ
6
27
Nhâm Ngọ
7
28
Quý Mùi
8
29
Giáp Thân
9
30
Ất Dậu
10
1/3
Bính Tuất
11
2
Đinh Hợi
12
3
Mậu Tý
13
4
Kỷ Sửu
14
5
Canh Dần
15
6
Tân Mão
16
7
Nhâm Thìn
17
8
Quý Tỵ
18
9
Giáp Ngọ
19
10
Ất Mùi
20
11
Bính Thân
21
12
Đinh Dậu
22
13
Mậu Tuất
23
14
Kỷ Hợi
24
15
Canh Tý
25
16
Tân Sửu
26
17
Nhâm Dần
27
18
Quý Mão
28
19
Giáp Thìn
29
20
Ất Tỵ
30
21
Bính Ngọ

Lịch âm dương tháng 5 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
22/3
Đinh Mùi
2
23
Mậu Thân
3
24
Kỷ Dậu
4
25
Canh Tuất
5
26
Tân Hợi
6
27
Nhâm Tý
7
28
Quý Sửu
8
29
Giáp Dần
9
1/4
Ất Mão
10
2
Bính Thìn
11
3
Đinh Tỵ
12
4
Mậu Ngọ
13
5
Kỷ Mùi
14
6
Canh Thân
15
7
Tân Dậu
16
8
Nhâm Tuất
17
9
Quý Hợi
18
10
Giáp Tý
19
11
Ất Sửu
20
12
Bính Dần
21
13
Đinh Mão
22
14
Mậu Thìn
23
15
Kỷ Tỵ
24
16
Canh Ngọ
25
17
Tân Mùi
26
18
Nhâm Thân
27
19
Quý Dậu
28
20
Giáp Tuất
29
21
Ất Hợi
30
22
Bính Tý
31
23
Đinh Sửu

Lịch âm dương tháng 6 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
24/4
Mậu Dần
2
25
Kỷ Mão
3
26
Canh Thìn
4
27
Tân Tỵ
5
28
Nhâm Ngọ
6
29
Quý Mùi
7
30
Giáp Thân
8
1/5
Ất Dậu
9
2
Bính Tuất
10
3
Đinh Hợi
11
4
Mậu Tý
12
5
Kỷ Sửu
13
6
Canh Dần
14
7
Tân Mão
15
8
Nhâm Thìn
16
9
Quý Tỵ
17
10
Giáp Ngọ
18
11
Ất Mùi
19
12
Bính Thân
20
13
Đinh Dậu
21
14
Mậu Tuất
22
15
Kỷ Hợi
23
16
Canh Tý
24
17
Tân Sửu
25
18
Nhâm Dần
26
19
Quý Mão
27
20
Giáp Thìn
28
21
Ất Tỵ
29
22
Bính Ngọ
30
23
Đinh Mùi

Lịch âm dương tháng 7 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
24/5
Mậu Thân
2
25
Kỷ Dậu
3
26
Canh Tuất
4
27
Tân Hợi
5
28
Nhâm Tý
6
29
Quý Sửu
7
1/6
Giáp Dần
8
2
Ất Mão
9
3
Bính Thìn
10
4
Đinh Tỵ
11
5
Mậu Ngọ
12
6
Kỷ Mùi
13
7
Canh Thân
14
8
Tân Dậu
15
9
Nhâm Tuất
16
10
Quý Hợi
17
11
Giáp Tý
18
12
Ất Sửu
19
13
Bính Dần
20
14
Đinh Mão
21
15
Mậu Thìn
22
16
Kỷ Tỵ
23
17
Canh Ngọ
24
18
Tân Mùi
25
19
Nhâm Thân
26
20
Quý Dậu
27
21
Giáp Tuất
28
22
Ất Hợi
29
23
Bính Tý
30
24
Đinh Sửu
31
25
Mậu Dần

Lịch âm dương tháng 8 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
26/6
Kỷ Mão
2
27
Canh Thìn
3
28
Tân Tỵ
4
29
Nhâm Ngọ
5
30
Quý Mùi
6
1/7
Giáp Thân
7
2
Ất Dậu
8
3
Bính Tuất
9
4
Đinh Hợi
10
5
Mậu Tý
11
6
Kỷ Sửu
12
7
Canh Dần
13
8
Tân Mão
14
9
Nhâm Thìn
15
10
Quý Tỵ
16
11
Giáp Ngọ
17
12
Ất Mùi
18
13
Bính Thân
19
14
Đinh Dậu
20
15
Mậu Tuất
21
16
Kỷ Hợi
22
17
Canh Tý
23
18
Tân Sửu
24
19
Nhâm Dần
25
20
Quý Mão
26
21
Giáp Thìn
27
22
Ất Tỵ
28
23
Bính Ngọ
29
24
Đinh Mùi
30
25
Mậu Thân
31
26
Kỷ Dậu

Lịch âm dương tháng 9 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/7
Canh Tuất
2
28
Tân Hợi
3
29
Nhâm Tý
4
30
Quý Sửu
5
1/8
Giáp Dần
6
2
Ất Mão
7
3
Bính Thìn
8
4
Đinh Tỵ
9
5
Mậu Ngọ
10
6
Kỷ Mùi
11
7
Canh Thân
12
8
Tân Dậu
13
9
Nhâm Tuất
14
10
Quý Hợi
15
11
Giáp Tý
16
12
Ất Sửu
17
13
Bính Dần
18
14
Đinh Mão
19
15
Mậu Thìn
20
16
Kỷ Tỵ
21
17
Canh Ngọ
22
18
Tân Mùi
23
19
Nhâm Thân
24
20
Quý Dậu
25
21
Giáp Tuất
26
22
Ất Hợi
27
23
Bính Tý
28
24
Đinh Sửu
29
25
Mậu Dần
30
26
Kỷ Mão

Lịch âm dương tháng 10 năm 2032

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/8
Canh Thìn
2
28
Tân Tỵ
3
29
Nhâm Ngọ
4
1/9
Quý Mùi
5
2
Giáp Thân
6
3
Ất Dậu
7
4
Bính Tuất
8
5
Đinh Hợi
9
6
Mậu Tý
10
7
Kỷ Sửu
11
8
Canh Dần
12
9
Tân Mão
13
10
Nhâm Thìn
14
11
Quý Tỵ
15
12
Giáp Ngọ
16
13
Ất Mùi
17
14
Bính Thân
18
15
Đinh Dậu
19
16
Mậu Tuất
20
17
Kỷ Hợi
21
18
Canh Tý
22
19
Tân Sửu
23
20
Nhâm Dần
24
21
Quý Mão
25
22
Giáp Thìn
26
23
Ất Tỵ
27
24
Bính Ngọ
28
25
Đinh Mùi
29
26
Mậu Thân
30
27
Kỷ Dậu
31
28
Canh Tuất
Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo

Đổi lịch âm dương

Xem kết quả

Các ngày tốt xấu sắp tới

Bài viết đang được quan tâm

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Hiện tượng nháy mắt phải hay mắt trái được khoa học giải thích là do căng thẳng vì mắt phải làm việc quá cường độ, do mắt bị khô, hoặc thiếu hụt dinh dưỡng... Tuy nhiên, theo tâm linh, nháy mắt phải theo từng khung giờ lại mang những điểm báo về tương lai khác nhau, hãy cung lich365.com tìm hiểu về ý nghĩa của hiện tượng này nhé!
Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng là một trong nhiều hình thức tiên đoán về vận mệnh được lưu truyền và phổ biến rộng rãi trong dân gian. Người xưa thường có câu rằng "Tướng đàn bà con giá thường hiển lộ, còn tường đàn ông con trai thường ẩn tàng", hôm nay ngaydep.com sẽ tổng hợp một số kinh nghiệm về cách nhận biết tướng mệnh ở phụ nữ:
Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Đối với người biết tướng số có thể xem tướng mặt đàn ông nam giới con trai (hay bất kỳ người nào) trong lần gặp đầu để luận đoán tính cách vận số của người đối diện, có câu người xưa đúc kết "nhìn mặt mà bắt hình dong" chính là ám chỉ phương thức nhìn bề ngoài, hành vi, tướng mạo con người để xét tính cách vận mệnh trong khoa tướng số.
Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Trong cuộc sống, hiện tượng mắt trái bị nháy hay giật chúng ta ai cũng ít nhất trải qua 1 lần, nhiều người cho rằng hiện tượng này mang theo những ý nghĩa về tâm linh, huyền bí. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân thuộc về vấn đề khoa học và sức khỏe. Hãy cùng lich365.com giải đáp ý nghĩa của hiện tượng trên qua góc nhìn tâm linh và khoa học.    
Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Bàn tay cũng là một phần thể hiện tính cách của con người. Việc xem bói qua bàn tay cho chúng ta biết được cuộc đời này mình được sung sướng cực khổ ra sao. Hãy cùng chúng tôi đoán số mệnh qua bàn tay nhé