Xem ngày tốt xấu tháng 8/2021

Xem ngày tốt xấu tháng 8/2021 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 8/2021, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 8/2021

1
Tháng 8
Dương Lịch
23
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 1/8/2021, Âm lịch tức ngày 23/6/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Tỵ, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
Xem thêm
2
Tháng 8
Dương Lịch
24
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 2/8/2021, Âm lịch tức ngày 24/6/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
Xem thêm
3
Tháng 8
Dương Lịch
25
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 3/8/2021, Âm lịch tức ngày 25/6/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mùi, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, nhậm chức
Xem thêm
4
Tháng 8
Dương Lịch
26
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 4/8/2021, Âm lịch tức ngày 26/6/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thân, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
5
Tháng 8
Dương Lịch
27
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 5/8/2021, Âm lịch tức ngày 27/6/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Dậu, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho, san đường
Xem thêm
6
Tháng 8
Dương Lịch
28
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 6/8/2021, Âm lịch tức ngày 28/6/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tuất, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
7
Tháng 8
Dương Lịch
29
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 7/8/2021, Âm lịch tức ngày 29/6/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Hợi, Tháng Ất Mùi, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đổ mái
Xem thêm
8
Tháng 8
Dương Lịch
1
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 8/8/2021, Âm lịch tức ngày 1/7/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tý, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
9
Tháng 8
Dương Lịch
2
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 9/8/2021, Âm lịch tức ngày 2/7/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, an táng, cải táng
Xem thêm
10
Tháng 8
Dương Lịch
3
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 10/8/2021, Âm lịch tức ngày 3/7/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
11
Tháng 8
Dương Lịch
4
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 11/8/2021, Âm lịch tức ngày 4/7/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mão, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, an táng, cải táng
Xem thêm
12
Tháng 8
Dương Lịch
5
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 12/8/2021, Âm lịch tức ngày 5/7/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thìn, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
13
Tháng 8
Dương Lịch
6
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 13/8/2021, Âm lịch tức ngày 6/7/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Tỵ, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
14
Tháng 8
Dương Lịch
7
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 14/8/2021, Âm lịch tức ngày 7/7/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đào đất
Xem thêm
15
Tháng 8
Dương Lịch
8
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 15/8/2021, Âm lịch tức ngày 8/7/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mùi, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
16
Tháng 8
Dương Lịch
9
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 16/8/2021, Âm lịch tức ngày 9/7/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thân, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, nhận người, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
17
Tháng 8
Dương Lịch
10
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 17/8/2021, Âm lịch tức ngày 10/7/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Dậu, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
18
Tháng 8
Dương Lịch
11
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 18/8/2021, Âm lịch tức ngày 11/7/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tuất, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, an táng, cải táng
Xem thêm
19
Tháng 8
Dương Lịch
12
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 19/8/2021, Âm lịch tức ngày 12/7/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Hợi, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, san đường
Xem thêm
20
Tháng 8
Dương Lịch
13
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 20/8/2021, Âm lịch tức ngày 13/7/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tý, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
21
Tháng 8
Dương Lịch
14
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 21/8/2021, Âm lịch tức ngày 14/7/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Sửu, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
22
Tháng 8
Dương Lịch
15
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 22/8/2021, Âm lịch tức ngày 15/7/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Dần, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
23
Tháng 8
Dương Lịch
16
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 23/8/2021, Âm lịch tức ngày 16/7/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mão, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
24
Tháng 8
Dương Lịch
17
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 24/8/2021, Âm lịch tức ngày 17/7/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thìn, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
25
Tháng 8
Dương Lịch
18
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 25/8/2021, Âm lịch tức ngày 18/7/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Tỵ, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
26
Tháng 8
Dương Lịch
19
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 26/8/2021, Âm lịch tức ngày 19/7/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Ngọ, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
27
Tháng 8
Dương Lịch
20
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 27/8/2021, Âm lịch tức ngày 20/7/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mùi, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài,
Xem thêm
28
Tháng 8
Dương Lịch
21
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 28/8/2021, Âm lịch tức ngày 21/7/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thân, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, nạp tài, an táng
Xem thêm
29
Tháng 8
Dương Lịch
22
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 29/8/2021, Âm lịch tức ngày 22/7/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
30
Tháng 8
Dương Lịch
23
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 30/8/2021, Âm lịch tức ngày 23/7/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tuất, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, san đường
Xem thêm
31
Tháng 8
Dương Lịch
24
Tháng 7
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 31/8/2021, Âm lịch tức ngày 24/7/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Hợi, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, san đường
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới