Xem ngày tốt xấu tháng 6/2022

Xem ngày tốt xấu tháng 6/2022 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 6/2022, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 6/2022

1
Tháng 6
Dương Lịch
3
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 1/6/2022, Âm lịch tức ngày 3/5/2022
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Dậu, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng
Xem thêm
2
Tháng 6
Dương Lịch
4
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 2/6/2022, Âm lịch tức ngày 4/5/2022
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tuất, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, chữa bệnh, thẩm mỹ
Xem thêm
3
Tháng 6
Dương Lịch
5
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 3/6/2022, Âm lịch tức ngày 5/5/2022
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Hợi, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, dỡ nhà
Xem thêm
4
Tháng 6
Dương Lịch
6
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 4/6/2022, Âm lịch tức ngày 6/5/2022
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tý, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế
Xem thêm
5
Tháng 6
Dương Lịch
7
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 5/6/2022, Âm lịch tức ngày 7/5/2022
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
6
Tháng 6
Dương Lịch
8
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 6/6/2022, Âm lịch tức ngày 8/5/2022
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
7
Tháng 6
Dương Lịch
9
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 7/6/2022, Âm lịch tức ngày 9/5/2022
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mão, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
8
Tháng 6
Dương Lịch
10
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 8/6/2022, Âm lịch tức ngày 10/5/2022
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thìn, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái
Xem thêm
9
Tháng 6
Dương Lịch
11
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 9/6/2022, Âm lịch tức ngày 11/5/2022
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Tỵ, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường
Xem thêm
10
Tháng 6
Dương Lịch
12
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 10/6/2022, Âm lịch tức ngày 12/5/2022
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho
Xem thêm
11
Tháng 6
Dương Lịch
13
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 11/6/2022, Âm lịch tức ngày 13/5/2022
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mùi, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
12
Tháng 6
Dương Lịch
14
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 12/6/2022, Âm lịch tức ngày 14/5/2022
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thân, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
13
Tháng 6
Dương Lịch
15
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 13/6/2022, Âm lịch tức ngày 15/5/2022
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Dậu, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, san đường, sửa tường
Xem thêm
14
Tháng 6
Dương Lịch
16
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 14/6/2022, Âm lịch tức ngày 16/5/2022
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tuất, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
15
Tháng 6
Dương Lịch
17
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 15/6/2022, Âm lịch tức ngày 17/5/2022
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Hợi, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho, san đường
Xem thêm
16
Tháng 6
Dương Lịch
18
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 16/6/2022, Âm lịch tức ngày 18/5/2022
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tý, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
17
Tháng 6
Dương Lịch
19
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 17/6/2022, Âm lịch tức ngày 19/5/2022
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Sửu, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
18
Tháng 6
Dương Lịch
20
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 18/6/2022, Âm lịch tức ngày 20/5/2022
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Dần, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
19
Tháng 6
Dương Lịch
21
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 19/6/2022, Âm lịch tức ngày 21/5/2022
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mão, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
20
Tháng 6
Dương Lịch
22
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 20/6/2022, Âm lịch tức ngày 22/5/2022
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thìn, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, đổ mái
Xem thêm
21
Tháng 6
Dương Lịch
23
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 21/6/2022, Âm lịch tức ngày 23/5/2022
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Tỵ, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
22
Tháng 6
Dương Lịch
24
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 22/6/2022, Âm lịch tức ngày 24/5/2022
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Ngọ, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, xuất hành, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ
Xem thêm
23
Tháng 6
Dương Lịch
25
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 23/6/2022, Âm lịch tức ngày 25/5/2022
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mùi, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
24
Tháng 6
Dương Lịch
26
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 24/6/2022, Âm lịch tức ngày 26/5/2022
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thân, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, giao dịch, nạp tài, san đường
Xem thêm
25
Tháng 6
Dương Lịch
27
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 25/6/2022, Âm lịch tức ngày 27/5/2022
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, sửa tường, san đường
Xem thêm
26
Tháng 6
Dương Lịch
28
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 26/6/2022, Âm lịch tức ngày 28/5/2022
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tuất, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
27
Tháng 6
Dương Lịch
29
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 27/6/2022, Âm lịch tức ngày 29/5/2022
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Hợi, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
28
Tháng 6
Dương Lịch
30
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 28/6/2022, Âm lịch tức ngày 30/5/2022
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tý, Tháng Bính Ngọ, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
29
Tháng 6
Dương Lịch
1
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 29/6/2022, Âm lịch tức ngày 1/6/2022
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Sửu, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho
Xem thêm
30
Tháng 6
Dương Lịch
2
Tháng 6
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 30/6/2022, Âm lịch tức ngày 2/6/2022
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Dần, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới