Xem ngày tốt xấu tháng 3/2021

Xem ngày tốt xấu tháng 3/2021 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 3/2021, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 3/2021

1
Tháng 3
Dương Lịch
18
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 1/3/2021, Âm lịch tức ngày 18/1/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thân, Tháng Canh Dần, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà
Xem thêm
2
Tháng 3
Dương Lịch
19
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 2/3/2021, Âm lịch tức ngày 19/1/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Canh Dần, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
3
Tháng 3
Dương Lịch
20
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 3/3/2021, Âm lịch tức ngày 20/1/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tuất, Tháng Canh Dần, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
4
Tháng 3
Dương Lịch
21
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 4/3/2021, Âm lịch tức ngày 21/1/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Hợi, Tháng Canh Dần, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
5
Tháng 3
Dương Lịch
22
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 5/3/2021, Âm lịch tức ngày 22/1/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tý, Tháng Canh Dần, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
6
Tháng 3
Dương Lịch
23
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 6/3/2021, Âm lịch tức ngày 23/1/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Sửu, Tháng Canh Dần, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, giải trừ, chữa bệnh, đổ mái
Xem thêm
7
Tháng 3
Dương Lịch
24
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 7/3/2021, Âm lịch tức ngày 24/1/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Dần, Tháng Canh Dần, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
8
Tháng 3
Dương Lịch
25
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 8/3/2021, Âm lịch tức ngày 25/1/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mão, Tháng Canh Dần, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
9
Tháng 3
Dương Lịch
26
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 9/3/2021, Âm lịch tức ngày 26/1/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thìn, Tháng Canh Dần, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, giải trừ, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái
Xem thêm
10
Tháng 3
Dương Lịch
27
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 10/3/2021, Âm lịch tức ngày 27/1/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Tỵ, Tháng Canh Dần, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
11
Tháng 3
Dương Lịch
28
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 11/3/2021, Âm lịch tức ngày 28/1/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Ngọ, Tháng Canh Dần, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường
Xem thêm
12
Tháng 3
Dương Lịch
29
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 12/3/2021, Âm lịch tức ngày 29/1/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mùi, Tháng Canh Dần, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
13
Tháng 3
Dương Lịch
1
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 13/3/2021, Âm lịch tức ngày 1/2/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Thân, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường
Xem thêm
14
Tháng 3
Dương Lịch
2
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 14/3/2021, Âm lịch tức ngày 2/2/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Dậu, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
15
Tháng 3
Dương Lịch
3
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 15/3/2021, Âm lịch tức ngày 3/2/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tuất, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
16
Tháng 3
Dương Lịch
4
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 16/3/2021, Âm lịch tức ngày 4/2/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Hợi, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
17
Tháng 3
Dương Lịch
5
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 17/3/2021, Âm lịch tức ngày 5/2/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tý, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
18
Tháng 3
Dương Lịch
6
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 18/3/2021, Âm lịch tức ngày 6/2/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Sửu, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái
Xem thêm
19
Tháng 3
Dương Lịch
7
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 19/3/2021, Âm lịch tức ngày 7/2/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Dần, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Sửa kho, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
20
Tháng 3
Dương Lịch
8
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 20/3/2021, Âm lịch tức ngày 8/2/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mão, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
21
Tháng 3
Dương Lịch
9
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 21/3/2021, Âm lịch tức ngày 9/2/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thìn, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ
Xem thêm
22
Tháng 3
Dương Lịch
10
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 22/3/2021, Âm lịch tức ngày 10/2/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
23
Tháng 3
Dương Lịch
11
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 23/3/2021, Âm lịch tức ngày 11/2/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Ngọ, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, san đường
Xem thêm
24
Tháng 3
Dương Lịch
12
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 24/3/2021, Âm lịch tức ngày 12/2/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mùi, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
25
Tháng 3
Dương Lịch
13
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 25/3/2021, Âm lịch tức ngày 13/2/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thân, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
26
Tháng 3
Dương Lịch
14
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 26/3/2021, Âm lịch tức ngày 14/2/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Dậu, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
27
Tháng 3
Dương Lịch
15
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 27/3/2021, Âm lịch tức ngày 15/2/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tuất, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, kê giường, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
28
Tháng 3
Dương Lịch
16
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 28/3/2021, Âm lịch tức ngày 16/2/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Hợi, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, nhập học, xuất hành, nhậm chức, chuyển nhà, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
29
Tháng 3
Dương Lịch
17
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 29/3/2021, Âm lịch tức ngày 17/2/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tý, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
30
Tháng 3
Dương Lịch
18
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 30/3/2021, Âm lịch tức ngày 18/2/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Sửu, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, nhập học, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái
Xem thêm
31
Tháng 3
Dương Lịch
19
Tháng 2
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 31/3/2021, Âm lịch tức ngày 19/2/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Dần, Tháng Tân Mão, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, an táng, cải táng
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới