Xem ngày tốt xấu tháng 12/2022

Xem ngày tốt xấu tháng 12/2022 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 12/2022, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 12/2022

1
Tháng 12
Dương Lịch
8
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 1/12/2022, Âm lịch tức ngày 8/11/2022
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tý, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
2
Tháng 12
Dương Lịch
9
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 2/12/2022, Âm lịch tức ngày 9/11/2022
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, giao dịch, ạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
3
Tháng 12
Dương Lịch
10
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 3/12/2022, Âm lịch tức ngày 10/11/2022
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, sửa tường, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
4
Tháng 12
Dương Lịch
11
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 4/12/2022, Âm lịch tức ngày 11/11/2022
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mão, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
5
Tháng 12
Dương Lịch
12
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 5/12/2022, Âm lịch tức ngày 12/11/2022
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thìn, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
6
Tháng 12
Dương Lịch
13
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 6/12/2022, Âm lịch tức ngày 13/11/2022
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Tỵ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà
Xem thêm
7
Tháng 12
Dương Lịch
14
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 7/12/2022, Âm lịch tức ngày 14/11/2022
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
8
Tháng 12
Dương Lịch
15
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 8/12/2022, Âm lịch tức ngày 15/11/2022
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mùi, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa bếp, san đường
Xem thêm
9
Tháng 12
Dương Lịch
16
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 9/12/2022, Âm lịch tức ngày 16/11/2022
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
10
Tháng 12
Dương Lịch
17
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 10/12/2022, Âm lịch tức ngày 17/11/2022
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
11
Tháng 12
Dương Lịch
18
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 11/12/2022, Âm lịch tức ngày 18/11/2022
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tuất, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái
Xem thêm
12
Tháng 12
Dương Lịch
19
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 12/12/2022, Âm lịch tức ngày 19/11/2022
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Hợi, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài, san đường
Xem thêm
13
Tháng 12
Dương Lịch
20
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 13/12/2022, Âm lịch tức ngày 20/11/2022
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tý, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
14
Tháng 12
Dương Lịch
21
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 14/12/2022, Âm lịch tức ngày 21/11/2022
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Sửu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
15
Tháng 12
Dương Lịch
22
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 15/12/2022, Âm lịch tức ngày 22/11/2022
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Dần, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
16
Tháng 12
Dương Lịch
23
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 16/12/2022, Âm lịch tức ngày 23/11/2022
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mão, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
17
Tháng 12
Dương Lịch
24
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 17/12/2022, Âm lịch tức ngày 24/11/2022
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thìn, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
18
Tháng 12
Dương Lịch
25
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 18/12/2022, Âm lịch tức ngày 25/11/2022
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Tỵ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
19
Tháng 12
Dương Lịch
26
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 19/12/2022, Âm lịch tức ngày 26/11/2022
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
20
Tháng 12
Dương Lịch
27
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 20/12/2022, Âm lịch tức ngày 27/11/2022
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mùi, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, san đường, sửa tường
Xem thêm
21
Tháng 12
Dương Lịch
28
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 21/12/2022, Âm lịch tức ngày 28/11/2022
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
22
Tháng 12
Dương Lịch
29
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 22/12/2022, Âm lịch tức ngày 29/11/2022
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Chữa bệnh, thẩm mỹ, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
23
Tháng 12
Dương Lịch
1
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 23/12/2022, Âm lịch tức ngày 1/12/2022
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tuất, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, giải trừ, động thổ, đổ mái
Xem thêm
24
Tháng 12
Dương Lịch
2
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 24/12/2022, Âm lịch tức ngày 2/12/2022
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Hợi, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
25
Tháng 12
Dương Lịch
3
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 25/12/2022, Âm lịch tức ngày 3/12/2022
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tý, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
26
Tháng 12
Dương Lịch
4
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 26/12/2022, Âm lịch tức ngày 4/12/2022
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Sửu, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
27
Tháng 12
Dương Lịch
5
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 27/12/2022, Âm lịch tức ngày 5/12/2022
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Dần, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
28
Tháng 12
Dương Lịch
6
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 28/12/2022, Âm lịch tức ngày 6/12/2022
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mão, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ
Xem thêm
29
Tháng 12
Dương Lịch
7
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 29/12/2022, Âm lịch tức ngày 7/12/2022
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thìn, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
30
Tháng 12
Dương Lịch
8
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 30/12/2022, Âm lịch tức ngày 8/12/2022
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Tỵ, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường
Xem thêm
31
Tháng 12
Dương Lịch
9
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 31/12/2022, Âm lịch tức ngày 9/12/2022
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Ngọ, Tháng Quý Sửu, Năm Nhâm Dần.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới