Xem ngày tốt xấu tháng 12/2021

Xem ngày tốt xấu tháng 12/2021 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 12/2021, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 12/2021

1
Tháng 12
Dương Lịch
27
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 1/12/2021, Âm lịch tức ngày 27/10/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mùi, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
2
Tháng 12
Dương Lịch
28
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 2/12/2021, Âm lịch tức ngày 28/10/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thân, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
3
Tháng 12
Dương Lịch
29
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 3/12/2021, Âm lịch tức ngày 29/10/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Dậu, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
4
Tháng 12
Dương Lịch
1
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 4/12/2021, Âm lịch tức ngày 1/11/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tuất, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, an táng, cải táng
Xem thêm
5
Tháng 12
Dương Lịch
2
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 5/12/2021, Âm lịch tức ngày 2/11/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Hợi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
Xem thêm
6
Tháng 12
Dương Lịch
3
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 6/12/2021, Âm lịch tức ngày 3/11/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tý, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
7
Tháng 12
Dương Lịch
4
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 7/12/2021, Âm lịch tức ngày 4/11/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
8
Tháng 12
Dương Lịch
5
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 8/12/2021, Âm lịch tức ngày 5/11/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
9
Tháng 12
Dương Lịch
6
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 9/12/2021, Âm lịch tức ngày 6/11/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mão, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ
Xem thêm
10
Tháng 12
Dương Lịch
7
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 10/12/2021, Âm lịch tức ngày 7/11/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thìn, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
11
Tháng 12
Dương Lịch
8
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 11/12/2021, Âm lịch tức ngày 8/11/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Tỵ, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
12
Tháng 12
Dương Lịch
9
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 12/12/2021, Âm lịch tức ngày 9/11/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
13
Tháng 12
Dương Lịch
10
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 13/12/2021, Âm lịch tức ngày 10/11/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mùi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa bếp, san đường
Xem thêm
14
Tháng 12
Dương Lịch
11
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 14/12/2021, Âm lịch tức ngày 11/11/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thân, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
15
Tháng 12
Dương Lịch
12
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 15/12/2021, Âm lịch tức ngày 12/11/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Dậu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
16
Tháng 12
Dương Lịch
13
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 16/12/2021, Âm lịch tức ngày 13/11/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tuất, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái
Xem thêm
17
Tháng 12
Dương Lịch
14
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 17/12/2021, Âm lịch tức ngày 14/11/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Hợi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài, san đường
Xem thêm
18
Tháng 12
Dương Lịch
15
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 18/12/2021, Âm lịch tức ngày 15/11/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tý, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
19
Tháng 12
Dương Lịch
16
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 19/12/2021, Âm lịch tức ngày 16/11/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Sửu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
20
Tháng 12
Dương Lịch
17
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 20/12/2021, Âm lịch tức ngày 17/11/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Dần, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
21
Tháng 12
Dương Lịch
18
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 21/12/2021, Âm lịch tức ngày 18/11/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mão, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
22
Tháng 12
Dương Lịch
19
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 22/12/2021, Âm lịch tức ngày 19/11/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thìn, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
23
Tháng 12
Dương Lịch
20
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 23/12/2021, Âm lịch tức ngày 20/11/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Tỵ, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
24
Tháng 12
Dương Lịch
21
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 24/12/2021, Âm lịch tức ngày 21/11/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Ngọ, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
25
Tháng 12
Dương Lịch
22
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 25/12/2021, Âm lịch tức ngày 22/11/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mùi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, san đường, sửa tường
Xem thêm
26
Tháng 12
Dương Lịch
23
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 26/12/2021, Âm lịch tức ngày 23/11/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thân, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
27
Tháng 12
Dương Lịch
24
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 27/12/2021, Âm lịch tức ngày 24/11/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Chữa bệnh, thẩm mỹ, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
28
Tháng 12
Dương Lịch
25
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 28/12/2021, Âm lịch tức ngày 25/11/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tuất, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, giải trừ, động thổ, đổ mái
Xem thêm
29
Tháng 12
Dương Lịch
26
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 29/12/2021, Âm lịch tức ngày 26/11/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Hợi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
30
Tháng 12
Dương Lịch
27
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 30/12/2021, Âm lịch tức ngày 27/11/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tý, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
31
Tháng 12
Dương Lịch
28
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 31/12/2021, Âm lịch tức ngày 28/11/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Sửu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới