Xem ngày tốt xấu tháng 10/2021

Xem ngày tốt xấu tháng 10/2021 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 10/2021, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 10/2021

1
Tháng 10
Dương Lịch
25
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 1/10/2021, Âm lịch tức ngày 25/8/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế
Xem thêm
2
Tháng 10
Dương Lịch
26
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 2/10/2021, Âm lịch tức ngày 26/8/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mùi, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
3
Tháng 10
Dương Lịch
27
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 3/10/2021, Âm lịch tức ngày 27/8/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thân, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
4
Tháng 10
Dương Lịch
28
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 4/10/2021, Âm lịch tức ngày 28/8/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Dậu, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
Xem thêm
5
Tháng 10
Dương Lịch
29
Tháng 8
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 5/10/2021, Âm lịch tức ngày 29/8/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tuất, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, xuất hành, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
6
Tháng 10
Dương Lịch
1
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 6/10/2021, Âm lịch tức ngày 1/9/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Hợi, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Xuất hành, nhận người, chuyển nhà, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường
Xem thêm
7
Tháng 10
Dương Lịch
2
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 7/10/2021, Âm lịch tức ngày 2/9/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tý, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, san đường
Xem thêm
8
Tháng 10
Dương Lịch
3
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 8/10/2021, Âm lịch tức ngày 3/9/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
9
Tháng 10
Dương Lịch
4
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 9/10/2021, Âm lịch tức ngày 4/9/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Giải trừ, chữa bệnh
Xem thêm
10
Tháng 10
Dương Lịch
5
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 10/10/2021, Âm lịch tức ngày 5/9/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mão, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
11
Tháng 10
Dương Lịch
6
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 11/10/2021, Âm lịch tức ngày 6/9/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thìn, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
12
Tháng 10
Dương Lịch
7
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 12/10/2021, Âm lịch tức ngày 7/9/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Tỵ, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
13
Tháng 10
Dương Lịch
8
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 13/10/2021, Âm lịch tức ngày 8/9/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
14
Tháng 10
Dương Lịch
9
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 14/10/2021, Âm lịch tức ngày 9/9/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mùi, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
15
Tháng 10
Dương Lịch
10
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 15/10/2021, Âm lịch tức ngày 10/9/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thân, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch
Xem thêm
16
Tháng 10
Dương Lịch
11
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 16/10/2021, Âm lịch tức ngày 11/9/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Dậu, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, san đường
Xem thêm
17
Tháng 10
Dương Lịch
12
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 17/10/2021, Âm lịch tức ngày 12/9/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tuất, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
18
Tháng 10
Dương Lịch
13
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 18/10/2021, Âm lịch tức ngày 13/9/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Hợi, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, san đường
Xem thêm
19
Tháng 10
Dương Lịch
14
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 19/10/2021, Âm lịch tức ngày 14/9/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tý, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
20
Tháng 10
Dương Lịch
15
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 20/10/2021, Âm lịch tức ngày 15/9/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Sửu, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
21
Tháng 10
Dương Lịch
16
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 21/10/2021, Âm lịch tức ngày 16/9/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Dần, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
22
Tháng 10
Dương Lịch
17
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 22/10/2021, Âm lịch tức ngày 17/9/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mão, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
23
Tháng 10
Dương Lịch
18
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 23/10/2021, Âm lịch tức ngày 18/9/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thìn, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
24
Tháng 10
Dương Lịch
19
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 24/10/2021, Âm lịch tức ngày 19/9/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Tỵ, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
25
Tháng 10
Dương Lịch
20
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 25/10/2021, Âm lịch tức ngày 20/9/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Ngọ, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
26
Tháng 10
Dương Lịch
21
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 26/10/2021, Âm lịch tức ngày 21/9/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mùi, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
27
Tháng 10
Dương Lịch
22
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 27/10/2021, Âm lịch tức ngày 22/9/2021
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thân, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương
Xem thêm
28
Tháng 10
Dương Lịch
23
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 28/10/2021, Âm lịch tức ngày 23/9/2021
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, giải trừ, chữa bệnh, san đường
Xem thêm
29
Tháng 10
Dương Lịch
24
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 29/10/2021, Âm lịch tức ngày 24/9/2021
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tuất, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
30
Tháng 10
Dương Lịch
25
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 30/10/2021, Âm lịch tức ngày 25/9/2021
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Hợi, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, giải trừ, thẩm mỹ, đổ mái
Xem thêm
31
Tháng 10
Dương Lịch
26
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 31/10/2021, Âm lịch tức ngày 26/9/2021
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tý, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài, dỡ nhà, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới