Xem ngày tốt xấu tháng 1/2021

Xem ngày tốt xấu tháng 1/2021 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 1/2021, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 1/2021

1
Tháng 1
Dương Lịch
19
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 1/1/2021, Âm lịch tức ngày 19/11/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Chữa bệnh, thẩm mỹ, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
2
Tháng 1
Dương Lịch
20
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 2/1/2021, Âm lịch tức ngày 20/11/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tuất, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, giải trừ, động thổ, đổ mái
Xem thêm
3
Tháng 1
Dương Lịch
21
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 3/1/2021, Âm lịch tức ngày 21/11/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Hợi, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
4
Tháng 1
Dương Lịch
22
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 4/1/2021, Âm lịch tức ngày 22/11/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tý, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
5
Tháng 1
Dương Lịch
23
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 5/1/2021, Âm lịch tức ngày 23/11/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Sửu, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
6
Tháng 1
Dương Lịch
24
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 6/1/2021, Âm lịch tức ngày 24/11/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Dần, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, giải trừ, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
7
Tháng 1
Dương Lịch
25
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 7/1/2021, Âm lịch tức ngày 25/11/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mão, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
8
Tháng 1
Dương Lịch
26
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 8/1/2021, Âm lịch tức ngày 26/11/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thìn, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, giải trừ, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
9
Tháng 1
Dương Lịch
27
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 9/1/2021, Âm lịch tức ngày 27/11/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Tỵ, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ
Xem thêm
10
Tháng 1
Dương Lịch
28
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 10/1/2021, Âm lịch tức ngày 28/11/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Ngọ, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, san đường, sửa tường
Xem thêm
11
Tháng 1
Dương Lịch
29
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 11/1/2021, Âm lịch tức ngày 29/11/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mùi, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, dỡ nhà, sửa tường
Xem thêm
12
Tháng 1
Dương Lịch
30
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 12/1/2021, Âm lịch tức ngày 30/11/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Thân, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
13
Tháng 1
Dương Lịch
1
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 13/1/2021, Âm lịch tức ngày 1/12/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Dậu, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
14
Tháng 1
Dương Lịch
2
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 14/1/2021, Âm lịch tức ngày 2/12/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tuất, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
15
Tháng 1
Dương Lịch
3
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 15/1/2021, Âm lịch tức ngày 3/12/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Hợi, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
16
Tháng 1
Dương Lịch
4
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 16/1/2021, Âm lịch tức ngày 4/12/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tý, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, ký kết giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
17
Tháng 1
Dương Lịch
5
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 17/1/2021, Âm lịch tức ngày 5/12/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Sửu, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
18
Tháng 1
Dương Lịch
6
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 18/1/2021, Âm lịch tức ngày 6/12/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Dần, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
19
Tháng 1
Dương Lịch
7
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 19/1/2021, Âm lịch tức ngày 7/12/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mão, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
20
Tháng 1
Dương Lịch
8
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 20/1/2021, Âm lịch tức ngày 8/12/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thìn, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường
Xem thêm
21
Tháng 1
Dương Lịch
9
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 21/1/2021, Âm lịch tức ngày 9/12/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
22
Tháng 1
Dương Lịch
10
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 22/1/2021, Âm lịch tức ngày 10/12/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Ngọ, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, sửa bếp, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
23
Tháng 1
Dương Lịch
11
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 23/1/2021, Âm lịch tức ngày 11/12/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mùi, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà
Xem thêm
24
Tháng 1
Dương Lịch
12
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 24/1/2021, Âm lịch tức ngày 12/12/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thân, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
25
Tháng 1
Dương Lịch
13
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 25/1/2021, Âm lịch tức ngày 13/12/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Dậu, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng
Xem thêm
26
Tháng 1
Dương Lịch
14
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 26/1/2021, Âm lịch tức ngày 14/12/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tuất, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường
Xem thêm
27
Tháng 1
Dương Lịch
15
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 27/1/2021, Âm lịch tức ngày 15/12/2020
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Hợi, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
28
Tháng 1
Dương Lịch
16
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 28/1/2021, Âm lịch tức ngày 16/12/2020
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tý, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, an táng, cải táng
Xem thêm
29
Tháng 1
Dương Lịch
17
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 29/1/2021, Âm lịch tức ngày 17/12/2020
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Sửu, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ
Xem thêm
30
Tháng 1
Dương Lịch
18
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 30/1/2021, Âm lịch tức ngày 18/12/2020
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Dần, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, san đường
Xem thêm
31
Tháng 1
Dương Lịch
19
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 31/1/2021, Âm lịch tức ngày 19/12/2020
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mão, Tháng Kỷ Sửu, Năm Canh Tý.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, san đường, sửa tường
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới