Xem ngày tốt xấu tháng 6/2019

Xem ngày tốt xấu tháng 6/2019 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 6/2019, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 6/2019

1
Tháng 6
Dương Lịch
28
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 1/6/2019, Âm lịch tức ngày 28/4/2019
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Kỷ Tỵ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
Xem thêm
2
Tháng 6
Dương Lịch
29
Tháng 4
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 2/6/2019, Âm lịch tức ngày 29/4/2019
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Ngọ, Tháng Kỷ Tỵ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
3
Tháng 6
Dương Lịch
1
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 3/6/2019, Âm lịch tức ngày 1/5/2019
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mùi, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
Xem thêm
4
Tháng 6
Dương Lịch
2
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 4/6/2019, Âm lịch tức ngày 2/5/2019
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thân, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, san đường, an táng, cải táng
Xem thêm
5
Tháng 6
Dương Lịch
3
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 5/6/2019, Âm lịch tức ngày 3/5/2019
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Dậu, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng
Xem thêm
6
Tháng 6
Dương Lịch
4
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 6/6/2019, Âm lịch tức ngày 4/5/2019
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tuất, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
7
Tháng 6
Dương Lịch
5
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 7/6/2019, Âm lịch tức ngày 5/5/2019
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Hợi, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho, san đường
Xem thêm
8
Tháng 6
Dương Lịch
6
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 8/6/2019, Âm lịch tức ngày 6/5/2019
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tý, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
Xem thêm
9
Tháng 6
Dương Lịch
7
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 9/6/2019, Âm lịch tức ngày 7/5/2019
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Sửu, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
10
Tháng 6
Dương Lịch
8
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 10/6/2019, Âm lịch tức ngày 8/5/2019
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Dần, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, sửa tường, dỡ nhà, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
11
Tháng 6
Dương Lịch
9
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 11/6/2019, Âm lịch tức ngày 9/5/2019
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mão, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
12
Tháng 6
Dương Lịch
10
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 12/6/2019, Âm lịch tức ngày 10/5/2019
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Thìn, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái
Xem thêm
13
Tháng 6
Dương Lịch
11
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 13/6/2019, Âm lịch tức ngày 11/5/2019
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Tỵ, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa kho, san đường
Xem thêm
14
Tháng 6
Dương Lịch
12
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 14/6/2019, Âm lịch tức ngày 12/5/2019
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ
Xem thêm
15
Tháng 6
Dương Lịch
13
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 15/6/2019, Âm lịch tức ngày 13/5/2019
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mùi, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
16
Tháng 6
Dương Lịch
14
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 16/6/2019, Âm lịch tức ngày 14/5/2019
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thân, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, khai trương, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
17
Tháng 6
Dương Lịch
15
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 17/6/2019, Âm lịch tức ngày 15/5/2019
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Dậu, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, san đường, sửa tường
Xem thêm
18
Tháng 6
Dương Lịch
16
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 18/6/2019, Âm lịch tức ngày 16/5/2019
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tuất, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
19
Tháng 6
Dương Lịch
17
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 19/6/2019, Âm lịch tức ngày 17/5/2019
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Hợi, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho
Xem thêm
20
Tháng 6
Dương Lịch
18
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 20/6/2019, Âm lịch tức ngày 18/5/2019
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tý, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
21
Tháng 6
Dương Lịch
19
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 21/6/2019, Âm lịch tức ngày 19/5/2019
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ
Xem thêm
22
Tháng 6
Dương Lịch
20
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 22/6/2019, Âm lịch tức ngày 20/5/2019
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
23
Tháng 6
Dương Lịch
21
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 23/6/2019, Âm lịch tức ngày 21/5/2019
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mão, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
24
Tháng 6
Dương Lịch
22
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 24/6/2019, Âm lịch tức ngày 22/5/2019
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thìn, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái
Xem thêm
25
Tháng 6
Dương Lịch
23
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 25/6/2019, Âm lịch tức ngày 23/5/2019
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Tỵ, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường
Xem thêm
26
Tháng 6
Dương Lịch
24
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 26/6/2019, Âm lịch tức ngày 24/5/2019
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, sửa kho
Xem thêm
27
Tháng 6
Dương Lịch
25
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 27/6/2019, Âm lịch tức ngày 25/5/2019
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mùi, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
28
Tháng 6
Dương Lịch
26
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 28/6/2019, Âm lịch tức ngày 26/5/2019
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thân, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
29
Tháng 6
Dương Lịch
27
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 29/6/2019, Âm lịch tức ngày 27/5/2019
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Dậu, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, san đường, sửa tường
Xem thêm
30
Tháng 6
Dương Lịch
28
Tháng 5
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 30/6/2019, Âm lịch tức ngày 28/5/2019
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tuất, Tháng Canh Ngọ, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới

Bài viết đang được quan tâm

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Hiện tượng nháy mắt phải hay mắt trái được khoa học giải thích là do căng thẳng vì mắt phải làm việc quá cường độ, do mắt bị khô, hoặc thiếu hụt dinh dưỡng... Tuy nhiên, theo tâm linh, nháy mắt phải theo từng khung giờ lại mang những điểm báo về tương lai khác nhau, hãy cung lich365.com tìm hiểu về ý nghĩa của hiện tượng này nhé!
Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng là một trong nhiều hình thức tiên đoán về vận mệnh được lưu truyền và phổ biến rộng rãi trong dân gian. Người xưa thường có câu rằng "Tướng đàn bà con giá thường hiển lộ, còn tường đàn ông con trai thường ẩn tàng", hôm nay ngaydep.com sẽ tổng hợp một số kinh nghiệm về cách nhận biết tướng mệnh ở phụ nữ:
Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Đối với người biết tướng số có thể xem tướng mặt đàn ông nam giới con trai (hay bất kỳ người nào) trong lần gặp đầu để luận đoán tính cách vận số của người đối diện, có câu người xưa đúc kết "nhìn mặt mà bắt hình dong" chính là ám chỉ phương thức nhìn bề ngoài, hành vi, tướng mạo con người để xét tính cách vận mệnh trong khoa tướng số.
Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Trong cuộc sống, hiện tượng mắt trái bị nháy hay giật chúng ta ai cũng ít nhất trải qua 1 lần, nhiều người cho rằng hiện tượng này mang theo những ý nghĩa về tâm linh, huyền bí. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân thuộc về vấn đề khoa học và sức khỏe. Hãy cùng lich365.com giải đáp ý nghĩa của hiện tượng trên qua góc nhìn tâm linh và khoa học.    
Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Bàn tay cũng là một phần thể hiện tính cách của con người. Việc xem bói qua bàn tay cho chúng ta biết được cuộc đời này mình được sung sướng cực khổ ra sao. Hãy cùng chúng tôi đoán số mệnh qua bàn tay nhé