Xem ngày tốt xấu tháng 2/2018

Xem ngày tốt xấu tháng 2/2018 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 2/2018, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 2/2018

1
Tháng 2
Dương Lịch
16
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 1/2/2018, Âm lịch tức ngày 16/12/2017
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tý, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, ký kết giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
2
Tháng 2
Dương Lịch
17
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 2/2/2018, Âm lịch tức ngày 17/12/2017
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Sửu, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
3
Tháng 2
Dương Lịch
18
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 3/2/2018, Âm lịch tức ngày 18/12/2017
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Dần, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
4
Tháng 2
Dương Lịch
19
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 4/2/2018, Âm lịch tức ngày 19/12/2017
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mão, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
5
Tháng 2
Dương Lịch
20
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 5/2/2018, Âm lịch tức ngày 20/12/2017
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thìn, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, họp mặt
Xem thêm
6
Tháng 2
Dương Lịch
21
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 6/2/2018, Âm lịch tức ngày 21/12/2017
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa kho, sửa nhà
Xem thêm
7
Tháng 2
Dương Lịch
22
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 7/2/2018, Âm lịch tức ngày 22/12/2017
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Ngọ, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, san đường
Xem thêm
8
Tháng 2
Dương Lịch
23
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 8/2/2018, Âm lịch tức ngày 23/12/2017
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mùi, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
9
Tháng 2
Dương Lịch
24
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 9/2/2018, Âm lịch tức ngày 24/12/2017
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thân, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
10
Tháng 2
Dương Lịch
25
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 10/2/2018, Âm lịch tức ngày 25/12/2017
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Dậu, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
11
Tháng 2
Dương Lịch
26
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 11/2/2018, Âm lịch tức ngày 26/12/2017
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tuất, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
12
Tháng 2
Dương Lịch
27
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 12/2/2018, Âm lịch tức ngày 27/12/2017
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Hợi, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, ban lệnh, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
13
Tháng 2
Dương Lịch
28
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 13/2/2018, Âm lịch tức ngày 28/12/2017
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tý, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, ban lệnh, họp mặt, nhập học, xuất hành, nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
14
Tháng 2
Dương Lịch
29
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 14/2/2018, Âm lịch tức ngày 29/12/2017
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Sửu, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người
Xem thêm
15
Tháng 2
Dương Lịch
30
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 15/2/2018, Âm lịch tức ngày 30/12/2017
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Dần, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, ăn hỏi, đính hôn, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
16
Tháng 2
Dương Lịch
1
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 16/2/2018, Âm lịch tức ngày 1/1/2018
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mão, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
17
Tháng 2
Dương Lịch
2
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 17/2/2018, Âm lịch tức ngày 2/1/2018
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Thìn, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, đào đất
Xem thêm
18
Tháng 2
Dương Lịch
3
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 18/2/2018, Âm lịch tức ngày 3/1/2018
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Tỵ, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa kho, sửa nhà
Xem thêm
19
Tháng 2
Dương Lịch
4
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 19/2/2018, Âm lịch tức ngày 4/1/2018
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, ban lệnh, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
20
Tháng 2
Dương Lịch
5
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 20/2/2018, Âm lịch tức ngày 5/1/2018
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mùi, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, gặp dân, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
Xem thêm
21
Tháng 2
Dương Lịch
6
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 21/2/2018, Âm lịch tức ngày 6/1/2018
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thân, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà, động thổ, đổ mái
Xem thêm
22
Tháng 2
Dương Lịch
7
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 22/2/2018, Âm lịch tức ngày 7/1/2018
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Dậu, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, chữa bệnh, thẩm mỹ, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
23
Tháng 2
Dương Lịch
8
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 23/2/2018, Âm lịch tức ngày 8/1/2018
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tuất, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, nhập học, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
24
Tháng 2
Dương Lịch
9
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 24/2/2018, Âm lịch tức ngày 9/1/2018
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Hợi, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, gặp dân, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
25
Tháng 2
Dương Lịch
10
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 25/2/2018, Âm lịch tức ngày 10/1/2018
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tý, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
26
Tháng 2
Dương Lịch
11
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 26/2/2018, Âm lịch tức ngày 11/1/2018
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người
Xem thêm
27
Tháng 2
Dương Lịch
12
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 27/2/2018, Âm lịch tức ngày 12/1/2018
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
28
Tháng 2
Dương Lịch
13
Tháng 1
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 28/2/2018, Âm lịch tức ngày 13/1/2018
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mão, Tháng Giáp Dần, Năm Mậu Tuất.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, ký kết, giao dịch, an táng, cải táng
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới

Bài viết đang được quan tâm

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Hiện tượng nháy mắt phải hay mắt trái được khoa học giải thích là do căng thẳng vì mắt phải làm việc quá cường độ, do mắt bị khô, hoặc thiếu hụt dinh dưỡng... Tuy nhiên, theo tâm linh, nháy mắt phải theo từng khung giờ lại mang những điểm báo về tương lai khác nhau, hãy cung lich365.com tìm hiểu về ý nghĩa của hiện tượng này nhé!
Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng là một trong nhiều hình thức tiên đoán về vận mệnh được lưu truyền và phổ biến rộng rãi trong dân gian. Người xưa thường có câu rằng "Tướng đàn bà con giá thường hiển lộ, còn tường đàn ông con trai thường ẩn tàng", hôm nay ngaydep.com sẽ tổng hợp một số kinh nghiệm về cách nhận biết tướng mệnh ở phụ nữ:
Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Đối với người biết tướng số có thể xem tướng mặt đàn ông nam giới con trai (hay bất kỳ người nào) trong lần gặp đầu để luận đoán tính cách vận số của người đối diện, có câu người xưa đúc kết "nhìn mặt mà bắt hình dong" chính là ám chỉ phương thức nhìn bề ngoài, hành vi, tướng mạo con người để xét tính cách vận mệnh trong khoa tướng số.
Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Trong cuộc sống, hiện tượng mắt trái bị nháy hay giật chúng ta ai cũng ít nhất trải qua 1 lần, nhiều người cho rằng hiện tượng này mang theo những ý nghĩa về tâm linh, huyền bí. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân thuộc về vấn đề khoa học và sức khỏe. Hãy cùng lich365.com giải đáp ý nghĩa của hiện tượng trên qua góc nhìn tâm linh và khoa học.    
Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Bàn tay cũng là một phần thể hiện tính cách của con người. Việc xem bói qua bàn tay cho chúng ta biết được cuộc đời này mình được sung sướng cực khổ ra sao. Hãy cùng chúng tôi đoán số mệnh qua bàn tay nhé