Xem ngày tốt xấu tháng 10/2019

Xem ngày tốt xấu tháng 10/2019 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 10/2019, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 10/2019

1
Tháng 10
Dương Lịch
3
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 1/10/2019, Âm lịch tức ngày 3/9/2019
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mùi, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
2
Tháng 10
Dương Lịch
4
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 2/10/2019, Âm lịch tức ngày 4/9/2019
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thân, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
3
Tháng 10
Dương Lịch
5
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 3/10/2019, Âm lịch tức ngày 5/9/2019
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Dậu, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
4
Tháng 10
Dương Lịch
6
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 4/10/2019, Âm lịch tức ngày 6/9/2019
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tuất, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, xuất hành, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
5
Tháng 10
Dương Lịch
7
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 5/10/2019, Âm lịch tức ngày 7/9/2019
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Hợi, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường
Xem thêm
6
Tháng 10
Dương Lịch
8
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 6/10/2019, Âm lịch tức ngày 8/9/2019
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tý, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, sửa tường, san đường
Xem thêm
7
Tháng 10
Dương Lịch
9
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 7/10/2019, Âm lịch tức ngày 9/9/2019
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Sửu, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
8
Tháng 10
Dương Lịch
10
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 8/10/2019, Âm lịch tức ngày 10/9/2019
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Dần, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
9
Tháng 10
Dương Lịch
11
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 9/10/2019, Âm lịch tức ngày 11/9/2019
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mão, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, họp mặt, cưới gả, ăn hỏi, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
10
Tháng 10
Dương Lịch
12
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 10/10/2019, Âm lịch tức ngày 12/9/2019
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Thìn, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, dỡ nhà, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường
Xem thêm
11
Tháng 10
Dương Lịch
13
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 11/10/2019, Âm lịch tức ngày 13/9/2019
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Tỵ, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái
Xem thêm
12
Tháng 10
Dương Lịch
14
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 12/10/2019, Âm lịch tức ngày 14/9/2019
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng
Xem thêm
13
Tháng 10
Dương Lịch
15
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 13/10/2019, Âm lịch tức ngày 15/9/2019
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mùi, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, nạp tài, giao dịch
Xem thêm
14
Tháng 10
Dương Lịch
16
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 14/10/2019, Âm lịch tức ngày 16/9/2019
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thân, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, khai trương, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
15
Tháng 10
Dương Lịch
17
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 15/10/2019, Âm lịch tức ngày 17/9/2019
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Dậu, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Thẩm mỹ, san đường
Xem thêm
16
Tháng 10
Dương Lịch
18
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 16/10/2019, Âm lịch tức ngày 18/9/2019
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Tuất, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, đổ mái, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
17
Tháng 10
Dương Lịch
19
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 17/10/2019, Âm lịch tức ngày 19/9/2019
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Hợi, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh
Xem thêm
18
Tháng 10
Dương Lịch
20
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 18/10/2019, Âm lịch tức ngày 20/9/2019
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tý, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
19
Tháng 10
Dương Lịch
21
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 19/10/2019, Âm lịch tức ngày 21/9/2019
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Sửu, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
20
Tháng 10
Dương Lịch
22
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 20/10/2019, Âm lịch tức ngày 22/9/2019
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Giải trừ, chữa bệnh
Xem thêm
21
Tháng 10
Dương Lịch
23
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 21/10/2019, Âm lịch tức ngày 23/9/2019
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Mão, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
22
Tháng 10
Dương Lịch
24
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 22/10/2019, Âm lịch tức ngày 24/9/2019
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Thìn, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, dỡ nhà, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
23
Tháng 10
Dương Lịch
25
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 23/10/2019, Âm lịch tức ngày 25/9/2019
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Tỵ, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
24
Tháng 10
Dương Lịch
26
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 24/10/2019, Âm lịch tức ngày 26/9/2019
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
25
Tháng 10
Dương Lịch
27
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 25/10/2019, Âm lịch tức ngày 27/9/2019
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mùi, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
26
Tháng 10
Dương Lịch
28
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ bảy, Ngày 26/10/2019, Âm lịch tức ngày 28/9/2019
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thân, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch
Xem thêm
27
Tháng 10
Dương Lịch
29
Tháng 9
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 27/10/2019, Âm lịch tức ngày 29/9/2019
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Dậu, Tháng Giáp Tuất, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, san đường
Xem thêm
28
Tháng 10
Dương Lịch
1
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 28/10/2019, Âm lịch tức ngày 1/10/2019
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tuất, Tháng Ất Hợi, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm
29
Tháng 10
Dương Lịch
2
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 29/10/2019, Âm lịch tức ngày 2/10/2019
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Hợi, Tháng Ất Hợi, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Thẩm mỹ, chữa bệnh, san đường
Xem thêm
30
Tháng 10
Dương Lịch
3
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 30/10/2019, Âm lịch tức ngày 3/10/2019
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tý, Tháng Ất Hợi, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
31
Tháng 10
Dương Lịch
4
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 31/10/2019, Âm lịch tức ngày 4/10/2019
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Sửu, Tháng Ất Hợi, Năm Kỷ Hợi.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giao dịch, ký kết, nạp tài
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới

Bài viết đang được quan tâm

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Hiện tượng nháy mắt phải hay mắt trái được khoa học giải thích là do căng thẳng vì mắt phải làm việc quá cường độ, do mắt bị khô, hoặc thiếu hụt dinh dưỡng... Tuy nhiên, theo tâm linh, nháy mắt phải theo từng khung giờ lại mang những điểm báo về tương lai khác nhau, hãy cung lich365.com tìm hiểu về ý nghĩa của hiện tượng này nhé!
Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng là một trong nhiều hình thức tiên đoán về vận mệnh được lưu truyền và phổ biến rộng rãi trong dân gian. Người xưa thường có câu rằng "Tướng đàn bà con giá thường hiển lộ, còn tường đàn ông con trai thường ẩn tàng", hôm nay ngaydep.com sẽ tổng hợp một số kinh nghiệm về cách nhận biết tướng mệnh ở phụ nữ:
Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Đối với người biết tướng số có thể xem tướng mặt đàn ông nam giới con trai (hay bất kỳ người nào) trong lần gặp đầu để luận đoán tính cách vận số của người đối diện, có câu người xưa đúc kết "nhìn mặt mà bắt hình dong" chính là ám chỉ phương thức nhìn bề ngoài, hành vi, tướng mạo con người để xét tính cách vận mệnh trong khoa tướng số.
Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Trong cuộc sống, hiện tượng mắt trái bị nháy hay giật chúng ta ai cũng ít nhất trải qua 1 lần, nhiều người cho rằng hiện tượng này mang theo những ý nghĩa về tâm linh, huyền bí. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân thuộc về vấn đề khoa học và sức khỏe. Hãy cùng lich365.com giải đáp ý nghĩa của hiện tượng trên qua góc nhìn tâm linh và khoa học.    
Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Bàn tay cũng là một phần thể hiện tính cách của con người. Việc xem bói qua bàn tay cho chúng ta biết được cuộc đời này mình được sung sướng cực khổ ra sao. Hãy cùng chúng tôi đoán số mệnh qua bàn tay nhé