Xem ngày tốt xấu tháng 1/2018

Xem ngày tốt xấu tháng 1/2018 là trang hiển thị tất cả các ngày tốt xấu trong tháng 1/2018, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Ngày tốt tháng 1/2018

1
Tháng 1
Dương Lịch
15
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 1/1/2018, Âm lịch tức ngày 15/11/2017
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Tỵ, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, san đường
Xem thêm
2
Tháng 1
Dương Lịch
16
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 2/1/2018, Âm lịch tức ngày 16/11/2017
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
3
Tháng 1
Dương Lịch
17
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 3/1/2018, Âm lịch tức ngày 17/11/2017
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mùi, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, sửa bếp, san đường
Xem thêm
4
Tháng 1
Dương Lịch
18
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 4/1/2018, Âm lịch tức ngày 18/11/2017
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
5
Tháng 1
Dương Lịch
19
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 5/1/2018, Âm lịch tức ngày 19/11/2017
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
6
Tháng 1
Dương Lịch
20
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 6/1/2018, Âm lịch tức ngày 20/11/2017
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Tuất, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, chữa bệnh, giải trừ, san đường, sửa tường
Xem thêm
7
Tháng 1
Dương Lịch
21
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 7/1/2018, Âm lịch tức ngày 21/11/2017
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Hợi, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người
Xem thêm
8
Tháng 1
Dương Lịch
22
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 8/1/2018, Âm lịch tức ngày 22/11/2017
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tý, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
9
Tháng 1
Dương Lịch
23
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 9/1/2018, Âm lịch tức ngày 23/11/2017
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Sửu, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, đổ mái, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
10
Tháng 1
Dương Lịch
24
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 10/1/2018, Âm lịch tức ngày 24/11/2017
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Dần, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cầu phúc, cầu tự, thẩm mỹ, chữa bệnh, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm
11
Tháng 1
Dương Lịch
25
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 11/1/2018, Âm lịch tức ngày 25/11/2017
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mão, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
12
Tháng 1
Dương Lịch
26
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 12/1/2018, Âm lịch tức ngày 26/11/2017
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Thìn, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
13
Tháng 1
Dương Lịch
27
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 13/1/2018, Âm lịch tức ngày 27/11/2017
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Tỵ, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Xem thêm
14
Tháng 1
Dương Lịch
28
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 14/1/2018, Âm lịch tức ngày 28/11/2017
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, giải trừ, san đường, sửa tường
Xem thêm
15
Tháng 1
Dương Lịch
29
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 15/1/2018, Âm lịch tức ngày 29/11/2017
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mùi, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa bếp, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
16
Tháng 1
Dương Lịch
30
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 16/1/2018, Âm lịch tức ngày 30/11/2017
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
17
Tháng 1
Dương Lịch
1
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 17/1/2018, Âm lịch tức ngày 1/12/2017
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
18
Tháng 1
Dương Lịch
2
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 18/1/2018, Âm lịch tức ngày 2/12/2017
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tuất, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, san đường
Xem thêm
19
Tháng 1
Dương Lịch
3
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 19/1/2018, Âm lịch tức ngày 3/12/2017
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Hợi, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhập học, đào đất
Xem thêm
20
Tháng 1
Dương Lịch
4
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 20/1/2018, Âm lịch tức ngày 4/12/2017
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tý, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, san đường, sửa tường
Xem thêm
21
Tháng 1
Dương Lịch
5
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 21/1/2018, Âm lịch tức ngày 5/12/2017
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Sửu, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, sửa bếp
Xem thêm
22
Tháng 1
Dương Lịch
6
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 22/1/2018, Âm lịch tức ngày 6/12/2017
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Dần, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, giải trừ, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
23
Tháng 1
Dương Lịch
7
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 23/1/2018, Âm lịch tức ngày 7/12/2017
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mão, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Xem thêm
24
Tháng 1
Dương Lịch
8
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 24/1/2018, Âm lịch tức ngày 8/12/2017
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thìn, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, giải trừ, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
25
Tháng 1
Dương Lịch
9
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 25/1/2018, Âm lịch tức ngày 9/12/2017
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Tỵ, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ
Xem thêm
26
Tháng 1
Dương Lịch
10
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 26/1/2018, Âm lịch tức ngày 10/12/2017
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Ngọ, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, san đường, sửa tường
Xem thêm
27
Tháng 1
Dương Lịch
11
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ bảy, Ngày 27/1/2018, Âm lịch tức ngày 11/12/2017
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Mùi, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, dỡ nhà, sửa tường
Xem thêm
28
Tháng 1
Dương Lịch
12
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 28/1/2018, Âm lịch tức ngày 12/12/2017
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Thân, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
29
Tháng 1
Dương Lịch
13
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 29/1/2018, Âm lịch tức ngày 13/12/2017
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Dậu, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:  (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Xem thêm
30
Tháng 1
Dương Lịch
14
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 30/1/2018, Âm lịch tức ngày 14/12/2017
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Tuất, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Xem thêm
31
Tháng 1
Dương Lịch
15
Tháng 12
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 31/1/2018, Âm lịch tức ngày 15/12/2017
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Hợi, Tháng Quý Sửu, Năm Đinh Dậu.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới

Bài viết đang được quan tâm

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Hiện tượng nháy mắt phải hay mắt trái được khoa học giải thích là do căng thẳng vì mắt phải làm việc quá cường độ, do mắt bị khô, hoặc thiếu hụt dinh dưỡng... Tuy nhiên, theo tâm linh, nháy mắt phải theo từng khung giờ lại mang những điểm báo về tương lai khác nhau, hãy cung lich365.com tìm hiểu về ý nghĩa của hiện tượng này nhé!
Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng là một trong nhiều hình thức tiên đoán về vận mệnh được lưu truyền và phổ biến rộng rãi trong dân gian. Người xưa thường có câu rằng "Tướng đàn bà con giá thường hiển lộ, còn tường đàn ông con trai thường ẩn tàng", hôm nay ngaydep.com sẽ tổng hợp một số kinh nghiệm về cách nhận biết tướng mệnh ở phụ nữ:
Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Đối với người biết tướng số có thể xem tướng mặt đàn ông nam giới con trai (hay bất kỳ người nào) trong lần gặp đầu để luận đoán tính cách vận số của người đối diện, có câu người xưa đúc kết "nhìn mặt mà bắt hình dong" chính là ám chỉ phương thức nhìn bề ngoài, hành vi, tướng mạo con người để xét tính cách vận mệnh trong khoa tướng số.
Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Trong cuộc sống, hiện tượng mắt trái bị nháy hay giật chúng ta ai cũng ít nhất trải qua 1 lần, nhiều người cho rằng hiện tượng này mang theo những ý nghĩa về tâm linh, huyền bí. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân thuộc về vấn đề khoa học và sức khỏe. Hãy cùng lich365.com giải đáp ý nghĩa của hiện tượng trên qua góc nhìn tâm linh và khoa học.    
Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Bàn tay cũng là một phần thể hiện tính cách của con người. Việc xem bói qua bàn tay cho chúng ta biết được cuộc đời này mình được sung sướng cực khổ ra sao. Hãy cùng chúng tôi đoán số mệnh qua bàn tay nhé