Nói năng sao cho thiện lành và không mắc lỗi

Trong quyển kinh Lời Nói Đức Phật đã giảng 5 yếu tố của một lời nói thể hiện sự thiện lành như sau: “Thành tựu sẽ được năm chi phần, hỡi các Tỳ khưu, hãy nói những lời gọi là thiện thuyết, không phải là ác thuyết, không có phạm tội và cũng sẽ không bị những bậc Hiền trí chỉ trích. Thế nào có nghĩa là năm? Đó là nói đúng thời điểm, nói đúng sự thật, nói lời nói nhu hòa, nói lời đem đến lợi ích cho mình và cho mọi người, lời nói xuất phát từ tâm”.

Nói năng thiện lành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn

1. Nói đúng thời: Có khi một lời chân thật được nói ra tuy nhiên không được phát biểu đúng lúc thì sẽ thành ra vô ích hoặc làm cho người khác cảm thấy bực mình. Những người thiện trí phải thật tế nhị để có thể áp dụng lời nói của mình một cách đúng chỗ, đúng lúc.

2. Nói đúng sự thật: Các bậc thiện tri thức nói một lời phải dựa trên những sự thật, không được ngụy biện và không lừa dối.

3. Nói lời nói nhu hoà: Lời nói cần phải được nói dịu dàng, lễ phép và tạo không khí hòa hợp.

4. Nói lời đem đến lợi ích cho mình và cho mọi người: Lời nói của bạn phải có mục đích và ý nghĩa của nó, dù cho là lời chân thật tuy nhiên không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói rất nhảm và vô dụng.

5. Lời nói xuất phát từ tâm: Lời nói của bạn phải phát xuất từ tấm lòng thương yêu và cẩn trọng.

Xem thêm các bài viết khác

Các ngày tốt xấu sắp tới