Xem lịch âm năm 2040

Lịch âm 2040 - Xem lịch âm, lịch dương, lịch vạn niên trong năm 2040. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu ngày âm, ngày dương một cách dễ dàng và trực quan nhất. Ngoài ra bạn cũng có thể Đổi ngày dương sang ngày âm ở box Đổi ngày âm dương phía bên dưới của lịch.

Lịch âm dương tháng 1 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
18/11
Mậu Tý
2
19
Kỷ Sửu
3
20
Canh Dần
4
21
Tân Mão
5
22
Nhâm Thìn
6
23
Quý Tỵ
7
24
Giáp Ngọ
8
25
Ất Mùi
9
26
Bính Thân
10
27
Đinh Dậu
11
28
Mậu Tuất
12
29
Kỷ Hợi
13
30
Canh Tý
14
1/12
Tân Sửu
15
2
Nhâm Dần
16
3
Quý Mão
17
4
Giáp Thìn
18
5
Ất Tỵ
19
6
Bính Ngọ
20
7
Đinh Mùi
21
8
Mậu Thân
22
9
Kỷ Dậu
23
10
Canh Tuất
24
11
Tân Hợi
25
12
Nhâm Tý
26
13
Quý Sửu
27
14
Giáp Dần
28
15
Ất Mão
29
16
Bính Thìn
30
17
Đinh Tỵ
31
18
Mậu Ngọ

Lịch âm dương tháng 2 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
19/12
Kỷ Mùi
2
20
Canh Thân
3
21
Tân Dậu
4
22
Nhâm Tuất
5
23
Quý Hợi
6
24
Giáp Tý
7
25
Ất Sửu
8
26
Bính Dần
9
27
Đinh Mão
10
28
Mậu Thìn
11
29
Kỷ Tỵ
12
1/1
Canh Ngọ
13
2
Tân Mùi
14
3
Nhâm Thân
15
4
Quý Dậu
16
5
Giáp Tuất
17
6
Ất Hợi
18
7
Bính Tý
19
8
Đinh Sửu
20
9
Mậu Dần
21
10
Kỷ Mão
22
11
Canh Thìn
23
12
Tân Tỵ
24
13
Nhâm Ngọ
25
14
Quý Mùi
26
15
Giáp Thân
27
16
Ất Dậu
28
17
Bính Tuất
29
18
Đinh Hợi

Lịch âm dương tháng 3 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
19/1
Mậu Tý
2
20
Kỷ Sửu
3
21
Canh Dần
4
22
Tân Mão
5
23
Nhâm Thìn
6
24
Quý Tỵ
7
25
Giáp Ngọ
8
26
Ất Mùi
9
27
Bính Thân
10
28
Đinh Dậu
11
29
Mậu Tuất
12
30
Kỷ Hợi
13
1/2
Canh Tý
14
2
Tân Sửu
15
3
Nhâm Dần
16
4
Quý Mão
17
5
Giáp Thìn
18
6
Ất Tỵ
19
7
Bính Ngọ
20
8
Đinh Mùi
21
9
Mậu Thân
22
10
Kỷ Dậu
23
11
Canh Tuất
24
12
Tân Hợi
25
13
Nhâm Tý
26
14
Quý Sửu
27
15
Giáp Dần
28
16
Ất Mão
29
17
Bính Thìn
30
18
Đinh Tỵ
31
19
Mậu Ngọ

Lịch âm dương tháng 4 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
20/2
Kỷ Mùi
2
21
Canh Thân
3
22
Tân Dậu
4
23
Nhâm Tuất
5
24
Quý Hợi
6
25
Giáp Tý
7
26
Ất Sửu
8
27
Bính Dần
9
28
Đinh Mão
10
29
Mậu Thìn
11
1/3
Kỷ Tỵ
12
2
Canh Ngọ
13
3
Tân Mùi
14
4
Nhâm Thân
15
5
Quý Dậu
16
6
Giáp Tuất
17
7
Ất Hợi
18
8
Bính Tý
19
9
Đinh Sửu
20
10
Mậu Dần
21
11
Kỷ Mão
22
12
Canh Thìn
23
13
Tân Tỵ
24
14
Nhâm Ngọ
25
15
Quý Mùi
26
16
Giáp Thân
27
17
Ất Dậu
28
18
Bính Tuất
29
19
Đinh Hợi
30
20
Mậu Tý

Lịch âm dương tháng 5 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
21/3
Kỷ Sửu
2
22
Canh Dần
3
23
Tân Mão
4
24
Nhâm Thìn
5
25
Quý Tỵ
6
26
Giáp Ngọ
7
27
Ất Mùi
8
28
Bính Thân
9
29
Đinh Dậu
10
30
Mậu Tuất
11
1/4
Kỷ Hợi
12
2
Canh Tý
13
3
Tân Sửu
14
4
Nhâm Dần
15
5
Quý Mão
16
6
Giáp Thìn
17
7
Ất Tỵ
18
8
Bính Ngọ
19
9
Đinh Mùi
20
10
Mậu Thân
21
11
Kỷ Dậu
22
12
Canh Tuất
23
13
Tân Hợi
24
14
Nhâm Tý
25
15
Quý Sửu
26
16
Giáp Dần
27
17
Ất Mão
28
18
Bính Thìn
29
19
Đinh Tỵ
30
20
Mậu Ngọ
31
21
Kỷ Mùi

Lịch âm dương tháng 6 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
22/4
Canh Thân
2
23
Tân Dậu
3
24
Nhâm Tuất
4
25
Quý Hợi
5
26
Giáp Tý
6
27
Ất Sửu
7
28
Bính Dần
8
29
Đinh Mão
9
30
Mậu Thìn
10
1/5
Kỷ Tỵ
11
2
Canh Ngọ
12
3
Tân Mùi
13
4
Nhâm Thân
14
5
Quý Dậu
15
6
Giáp Tuất
16
7
Ất Hợi
17
8
Bính Tý
18
9
Đinh Sửu
19
10
Mậu Dần
20
11
Kỷ Mão
21
12
Canh Thìn
22
13
Tân Tỵ
23
14
Nhâm Ngọ
24
15
Quý Mùi
25
16
Giáp Thân
26
17
Ất Dậu
27
18
Bính Tuất
28
19
Đinh Hợi
29
20
Mậu Tý
30
21
Kỷ Sửu

Lịch âm dương tháng 7 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
22/5
Canh Dần
2
23
Tân Mão
3
24
Nhâm Thìn
4
25
Quý Tỵ
5
26
Giáp Ngọ
6
27
Ất Mùi
7
28
Bính Thân
8
29
Đinh Dậu
9
1/6
Mậu Tuất
10
2
Kỷ Hợi
11
3
Canh Tý
12
4
Tân Sửu
13
5
Nhâm Dần
14
6
Quý Mão
15
7
Giáp Thìn
16
8
Ất Tỵ
17
9
Bính Ngọ
18
10
Đinh Mùi
19
11
Mậu Thân
20
12
Kỷ Dậu
21
13
Canh Tuất
22
14
Tân Hợi
23
15
Nhâm Tý
24
16
Quý Sửu
25
17
Giáp Dần
26
18
Ất Mão
27
19
Bính Thìn
28
20
Đinh Tỵ
29
21
Mậu Ngọ
30
22
Kỷ Mùi
31
23
Canh Thân

Lịch âm dương tháng 8 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
24/6
Tân Dậu
2
25
Nhâm Tuất
3
26
Quý Hợi
4
27
Giáp Tý
5
28
Ất Sửu
6
29
Bính Dần
7
30
Đinh Mão
8
1/7
Mậu Thìn
9
2
Kỷ Tỵ
10
3
Canh Ngọ
11
4
Tân Mùi
12
5
Nhâm Thân
13
6
Quý Dậu
14
7
Giáp Tuất
15
8
Ất Hợi
16
9
Bính Tý
17
10
Đinh Sửu
18
11
Mậu Dần
19
12
Kỷ Mão
20
13
Canh Thìn
21
14
Tân Tỵ
22
15
Nhâm Ngọ
23
16
Quý Mùi
24
17
Giáp Thân
25
18
Ất Dậu
26
19
Bính Tuất
27
20
Đinh Hợi
28
21
Mậu Tý
29
22
Kỷ Sửu
30
23
Canh Dần
31
24
Tân Mão

Lịch âm dương tháng 9 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
25/7
Nhâm Thìn
2
26
Quý Tỵ
3
27
Giáp Ngọ
4
28
Ất Mùi
5
29
Bính Thân
6
1/8
Đinh Dậu
7
2
Mậu Tuất
8
3
Kỷ Hợi
9
4
Canh Tý
10
5
Tân Sửu
11
6
Nhâm Dần
12
7
Quý Mão
13
8
Giáp Thìn
14
9
Ất Tỵ
15
10
Bính Ngọ
16
11
Đinh Mùi
17
12
Mậu Thân
18
13
Kỷ Dậu
19
14
Canh Tuất
20
15
Tân Hợi
21
16
Nhâm Tý
22
17
Quý Sửu
23
18
Giáp Dần
24
19
Ất Mão
25
20
Bính Thìn
26
21
Đinh Tỵ
27
22
Mậu Ngọ
28
23
Kỷ Mùi
29
24
Canh Thân
30
25
Tân Dậu

Lịch âm dương tháng 10 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
26/8
Nhâm Tuất
2
27
Quý Hợi
3
28
Giáp Tý
4
29
Ất Sửu
5
30
Bính Dần
6
1/9
Đinh Mão
7
2
Mậu Thìn
8
3
Kỷ Tỵ
9
4
Canh Ngọ
10
5
Tân Mùi
11
6
Nhâm Thân
12
7
Quý Dậu
13
8
Giáp Tuất
14
9
Ất Hợi
15
10
Bính Tý
16
11
Đinh Sửu
17
12
Mậu Dần
18
13
Kỷ Mão
19
14
Canh Thìn
20
15
Tân Tỵ
21
16
Nhâm Ngọ
22
17
Quý Mùi
23
18
Giáp Thân
24
19
Ất Dậu
25
20
Bính Tuất
26
21
Đinh Hợi
27
22
Mậu Tý
28
23
Kỷ Sửu
29
24
Canh Dần
30
25
Tân Mão
31
26
Nhâm Thìn
Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo

Đổi lịch âm dương

Xem kết quả

Các ngày tốt xấu sắp tới

Bài viết đang được quan tâm

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Hiện tượng nháy mắt phải hay mắt trái được khoa học giải thích là do căng thẳng vì mắt phải làm việc quá cường độ, do mắt bị khô, hoặc thiếu hụt dinh dưỡng... Tuy nhiên, theo tâm linh, nháy mắt phải theo từng khung giờ lại mang những điểm báo về tương lai khác nhau, hãy cung lich365.com tìm hiểu về ý nghĩa của hiện tượng này nhé!
Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng là một trong nhiều hình thức tiên đoán về vận mệnh được lưu truyền và phổ biến rộng rãi trong dân gian. Người xưa thường có câu rằng "Tướng đàn bà con giá thường hiển lộ, còn tường đàn ông con trai thường ẩn tàng", hôm nay ngaydep.com sẽ tổng hợp một số kinh nghiệm về cách nhận biết tướng mệnh ở phụ nữ:
Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Đối với người biết tướng số có thể xem tướng mặt đàn ông nam giới con trai (hay bất kỳ người nào) trong lần gặp đầu để luận đoán tính cách vận số của người đối diện, có câu người xưa đúc kết "nhìn mặt mà bắt hình dong" chính là ám chỉ phương thức nhìn bề ngoài, hành vi, tướng mạo con người để xét tính cách vận mệnh trong khoa tướng số.
Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Trong cuộc sống, hiện tượng mắt trái bị nháy hay giật chúng ta ai cũng ít nhất trải qua 1 lần, nhiều người cho rằng hiện tượng này mang theo những ý nghĩa về tâm linh, huyền bí. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân thuộc về vấn đề khoa học và sức khỏe. Hãy cùng lich365.com giải đáp ý nghĩa của hiện tượng trên qua góc nhìn tâm linh và khoa học.    
Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Bàn tay cũng là một phần thể hiện tính cách của con người. Việc xem bói qua bàn tay cho chúng ta biết được cuộc đời này mình được sung sướng cực khổ ra sao. Hãy cùng chúng tôi đoán số mệnh qua bàn tay nhé