Xem lịch âm năm 2038

Lịch âm 2038 - Xem lịch âm, lịch dương, lịch vạn niên trong năm 2038. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu ngày âm, ngày dương một cách dễ dàng và trực quan nhất. Ngoài ra bạn cũng có thể Đổi ngày dương sang ngày âm ở box Đổi ngày âm dương phía bên dưới của lịch.

Lịch âm dương tháng 1 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
26/11
Mậu Dần
2
27
Kỷ Mão
3
28
Canh Thìn
4
29
Tân Tỵ
5
1/12
Nhâm Ngọ
6
2
Quý Mùi
7
3
Giáp Thân
8
4
Ất Dậu
9
5
Bính Tuất
10
6
Đinh Hợi
11
7
Mậu Tý
12
8
Kỷ Sửu
13
9
Canh Dần
14
10
Tân Mão
15
11
Nhâm Thìn
16
12
Quý Tỵ
17
13
Giáp Ngọ
18
14
Ất Mùi
19
15
Bính Thân
20
16
Đinh Dậu
21
17
Mậu Tuất
22
18
Kỷ Hợi
23
19
Canh Tý
24
20
Tân Sửu
25
21
Nhâm Dần
26
22
Quý Mão
27
23
Giáp Thìn
28
24
Ất Tỵ
29
25
Bính Ngọ
30
26
Đinh Mùi
31
27
Mậu Thân

Lịch âm dương tháng 2 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
28/12
Kỷ Dậu
2
29
Canh Tuất
3
30
Tân Hợi
4
1/1
Nhâm Tý
5
2
Quý Sửu
6
3
Giáp Dần
7
4
Ất Mão
8
5
Bính Thìn
9
6
Đinh Tỵ
10
7
Mậu Ngọ
11
8
Kỷ Mùi
12
9
Canh Thân
13
10
Tân Dậu
14
11
Nhâm Tuất
15
12
Quý Hợi
16
13
Giáp Tý
17
14
Ất Sửu
18
15
Bính Dần
19
16
Đinh Mão
20
17
Mậu Thìn
21
18
Kỷ Tỵ
22
19
Canh Ngọ
23
20
Tân Mùi
24
21
Nhâm Thân
25
22
Quý Dậu
26
23
Giáp Tuất
27
24
Ất Hợi
28
25
Bính Tý

Lịch âm dương tháng 3 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
26/1
Đinh Sửu
2
27
Mậu Dần
3
28
Kỷ Mão
4
29
Canh Thìn
5
30
Tân Tỵ
6
1/2
Nhâm Ngọ
7
2
Quý Mùi
8
3
Giáp Thân
9
4
Ất Dậu
10
5
Bính Tuất
11
6
Đinh Hợi
12
7
Mậu Tý
13
8
Kỷ Sửu
14
9
Canh Dần
15
10
Tân Mão
16
11
Nhâm Thìn
17
12
Quý Tỵ
18
13
Giáp Ngọ
19
14
Ất Mùi
20
15
Bính Thân
21
16
Đinh Dậu
22
17
Mậu Tuất
23
18
Kỷ Hợi
24
19
Canh Tý
25
20
Tân Sửu
26
21
Nhâm Dần
27
22
Quý Mão
28
23
Giáp Thìn
29
24
Ất Tỵ
30
25
Bính Ngọ
31
26
Đinh Mùi

Lịch âm dương tháng 4 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/2
Mậu Thân
2
28
Kỷ Dậu
3
29
Canh Tuất
4
1/3
Tân Hợi
5
2
Nhâm Tý
6
3
Quý Sửu
7
4
Giáp Dần
8
5
Ất Mão
9
6
Bính Thìn
10
7
Đinh Tỵ
11
8
Mậu Ngọ
12
9
Kỷ Mùi
13
10
Canh Thân
14
11
Tân Dậu
15
12
Nhâm Tuất
16
13
Quý Hợi
17
14
Giáp Tý
18
15
Ất Sửu
19
16
Bính Dần
20
17
Đinh Mão
21
18
Mậu Thìn
22
19
Kỷ Tỵ
23
20
Canh Ngọ
24
21
Tân Mùi
25
22
Nhâm Thân
26
23
Quý Dậu
27
24
Giáp Tuất
28
25
Ất Hợi
29
26
Bính Tý
30
27
Đinh Sửu

Lịch âm dương tháng 5 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
28/3
Mậu Dần
2
29
Kỷ Mão
3
30
Canh Thìn
4
1/4
Tân Tỵ
5
2
Nhâm Ngọ
6
3
Quý Mùi
7
4
Giáp Thân
8
5
Ất Dậu
9
6
Bính Tuất
10
7
Đinh Hợi
11
8
Mậu Tý
12
9
Kỷ Sửu
13
10
Canh Dần
14
11
Tân Mão
15
12
Nhâm Thìn
16
13
Quý Tỵ
17
14
Giáp Ngọ
18
15
Ất Mùi
19
16
Bính Thân
20
17
Đinh Dậu
21
18
Mậu Tuất
22
19
Kỷ Hợi
23
20
Canh Tý
24
21
Tân Sửu
25
22
Nhâm Dần
26
23
Quý Mão
27
24
Giáp Thìn
28
25
Ất Tỵ
29
26
Bính Ngọ
30
27
Đinh Mùi
31
28
Mậu Thân

Lịch âm dương tháng 6 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
29/4
Kỷ Dậu
2
30
Canh Tuất
3
1/5
Tân Hợi
4
2
Nhâm Tý
5
3
Quý Sửu
6
4
Giáp Dần
7
5
Ất Mão
8
6
Bính Thìn
9
7
Đinh Tỵ
10
8
Mậu Ngọ
11
9
Kỷ Mùi
12
10
Canh Thân
13
11
Tân Dậu
14
12
Nhâm Tuất
15
13
Quý Hợi
16
14
Giáp Tý
17
15
Ất Sửu
18
16
Bính Dần
19
17
Đinh Mão
20
18
Mậu Thìn
21
19
Kỷ Tỵ
22
20
Canh Ngọ
23
21
Tân Mùi
24
22
Nhâm Thân
25
23
Quý Dậu
26
24
Giáp Tuất
27
25
Ất Hợi
28
26
Bính Tý
29
27
Đinh Sửu
30
28
Mậu Dần

Lịch âm dương tháng 7 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
29/5
Kỷ Mão
2
1/6
Canh Thìn
3
2
Tân Tỵ
4
3
Nhâm Ngọ
5
4
Quý Mùi
6
5
Giáp Thân
7
6
Ất Dậu
8
7
Bính Tuất
9
8
Đinh Hợi
10
9
Mậu Tý
11
10
Kỷ Sửu
12
11
Canh Dần
13
12
Tân Mão
14
13
Nhâm Thìn
15
14
Quý Tỵ
16
15
Giáp Ngọ
17
16
Ất Mùi
18
17
Bính Thân
19
18
Đinh Dậu
20
19
Mậu Tuất
21
20
Kỷ Hợi
22
21
Canh Tý
23
22
Tân Sửu
24
23
Nhâm Dần
25
24
Quý Mão
26
25
Giáp Thìn
27
26
Ất Tỵ
28
27
Bính Ngọ
29
28
Đinh Mùi
30
29
Mậu Thân
31
30
Kỷ Dậu

Lịch âm dương tháng 8 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
1/7
Canh Tuất
2
2
Tân Hợi
3
3
Nhâm Tý
4
4
Quý Sửu
5
5
Giáp Dần
6
6
Ất Mão
7
7
Bính Thìn
8
8
Đinh Tỵ
9
9
Mậu Ngọ
10
10
Kỷ Mùi
11
11
Canh Thân
12
12
Tân Dậu
13
13
Nhâm Tuất
14
14
Quý Hợi
15
15
Giáp Tý
16
16
Ất Sửu
17
17
Bính Dần
18
18
Đinh Mão
19
19
Mậu Thìn
20
20
Kỷ Tỵ
21
21
Canh Ngọ
22
22
Tân Mùi
23
23
Nhâm Thân
24
24
Quý Dậu
25
25
Giáp Tuất
26
26
Ất Hợi
27
27
Bính Tý
28
28
Đinh Sửu
29
29
Mậu Dần
30
1/8
Kỷ Mão
31
2
Canh Thìn

Lịch âm dương tháng 9 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
3/8
Tân Tỵ
2
4
Nhâm Ngọ
3
5
Quý Mùi
4
6
Giáp Thân
5
7
Ất Dậu
6
8
Bính Tuất
7
9
Đinh Hợi
8
10
Mậu Tý
9
11
Kỷ Sửu
10
12
Canh Dần
11
13
Tân Mão
12
14
Nhâm Thìn
13
15
Quý Tỵ
14
16
Giáp Ngọ
15
17
Ất Mùi
16
18
Bính Thân
17
19
Đinh Dậu
18
20
Mậu Tuất
19
21
Kỷ Hợi
20
22
Canh Tý
21
23
Tân Sửu
22
24
Nhâm Dần
23
25
Quý Mão
24
26
Giáp Thìn
25
27
Ất Tỵ
26
28
Bính Ngọ
27
29
Đinh Mùi
28
30
Mậu Thân
29
1/9
Kỷ Dậu
30
2
Canh Tuất

Lịch âm dương tháng 10 năm 2038

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
3/9
Tân Hợi
2
4
Nhâm Tý
3
5
Quý Sửu
4
6
Giáp Dần
5
7
Ất Mão
6
8
Bính Thìn
7
9
Đinh Tỵ
8
10
Mậu Ngọ
9
11
Kỷ Mùi
10
12
Canh Thân
11
13
Tân Dậu
12
14
Nhâm Tuất
13
15
Quý Hợi
14
16
Giáp Tý
15
17
Ất Sửu
16
18
Bính Dần
17
19
Đinh Mão
18
20
Mậu Thìn
19
21
Kỷ Tỵ
20
22
Canh Ngọ
21
23
Tân Mùi
22
24
Nhâm Thân
23
25
Quý Dậu
24
26
Giáp Tuất
25
27
Ất Hợi
26
28
Bính Tý
27
29
Đinh Sửu
28
1/10
Mậu Dần
29
2
Kỷ Mão
30
3
Canh Thìn
31
4
Tân Tỵ
Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo

Đổi lịch âm dương

Xem kết quả

Các ngày tốt xấu sắp tới

Bài viết đang được quan tâm

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Hiện tượng nháy mắt phải hay mắt trái được khoa học giải thích là do căng thẳng vì mắt phải làm việc quá cường độ, do mắt bị khô, hoặc thiếu hụt dinh dưỡng... Tuy nhiên, theo tâm linh, nháy mắt phải theo từng khung giờ lại mang những điểm báo về tương lai khác nhau, hãy cung lich365.com tìm hiểu về ý nghĩa của hiện tượng này nhé!
Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng là một trong nhiều hình thức tiên đoán về vận mệnh được lưu truyền và phổ biến rộng rãi trong dân gian. Người xưa thường có câu rằng "Tướng đàn bà con giá thường hiển lộ, còn tường đàn ông con trai thường ẩn tàng", hôm nay ngaydep.com sẽ tổng hợp một số kinh nghiệm về cách nhận biết tướng mệnh ở phụ nữ:
Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Đối với người biết tướng số có thể xem tướng mặt đàn ông nam giới con trai (hay bất kỳ người nào) trong lần gặp đầu để luận đoán tính cách vận số của người đối diện, có câu người xưa đúc kết "nhìn mặt mà bắt hình dong" chính là ám chỉ phương thức nhìn bề ngoài, hành vi, tướng mạo con người để xét tính cách vận mệnh trong khoa tướng số.
Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Trong cuộc sống, hiện tượng mắt trái bị nháy hay giật chúng ta ai cũng ít nhất trải qua 1 lần, nhiều người cho rằng hiện tượng này mang theo những ý nghĩa về tâm linh, huyền bí. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân thuộc về vấn đề khoa học và sức khỏe. Hãy cùng lich365.com giải đáp ý nghĩa của hiện tượng trên qua góc nhìn tâm linh và khoa học.    
Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Bàn tay cũng là một phần thể hiện tính cách của con người. Việc xem bói qua bàn tay cho chúng ta biết được cuộc đời này mình được sung sướng cực khổ ra sao. Hãy cùng chúng tôi đoán số mệnh qua bàn tay nhé