Xem lịch âm năm 2036

Lịch âm 2036 - Xem lịch âm, lịch dương, lịch vạn niên trong năm 2036. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu ngày âm, ngày dương một cách dễ dàng và trực quan nhất. Ngoài ra bạn cũng có thể Đổi ngày dương sang ngày âm ở box Đổi ngày âm dương phía bên dưới của lịch.

Lịch âm dương tháng 1 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
4/12
Đinh Mão
2
5
Mậu Thìn
3
6
Kỷ Tỵ
4
7
Canh Ngọ
5
8
Tân Mùi
6
9
Nhâm Thân
7
10
Quý Dậu
8
11
Giáp Tuất
9
12
Ất Hợi
10
13
Bính Tý
11
14
Đinh Sửu
12
15
Mậu Dần
13
16
Kỷ Mão
14
17
Canh Thìn
15
18
Tân Tỵ
16
19
Nhâm Ngọ
17
20
Quý Mùi
18
21
Giáp Thân
19
22
Ất Dậu
20
23
Bính Tuất
21
24
Đinh Hợi
22
25
Mậu Tý
23
26
Kỷ Sửu
24
27
Canh Dần
25
28
Tân Mão
26
29
Nhâm Thìn
27
30
Quý Tỵ
28
1/1
Giáp Ngọ
29
2
Ất Mùi
30
3
Bính Thân
31
4
Đinh Dậu

Lịch âm dương tháng 2 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
5/1
Mậu Tuất
2
6
Kỷ Hợi
3
7
Canh Tý
4
8
Tân Sửu
5
9
Nhâm Dần
6
10
Quý Mão
7
11
Giáp Thìn
8
12
Ất Tỵ
9
13
Bính Ngọ
10
14
Đinh Mùi
11
15
Mậu Thân
12
16
Kỷ Dậu
13
17
Canh Tuất
14
18
Tân Hợi
15
19
Nhâm Tý
16
20
Quý Sửu
17
21
Giáp Dần
18
22
Ất Mão
19
23
Bính Thìn
20
24
Đinh Tỵ
21
25
Mậu Ngọ
22
26
Kỷ Mùi
23
27
Canh Thân
24
28
Tân Dậu
25
29
Nhâm Tuất
26
30
Quý Hợi
27
1/2
Giáp Tý
28
2
Ất Sửu
29
3
Bính Dần

Lịch âm dương tháng 3 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
4/2
Đinh Mão
2
5
Mậu Thìn
3
6
Kỷ Tỵ
4
7
Canh Ngọ
5
8
Tân Mùi
6
9
Nhâm Thân
7
10
Quý Dậu
8
11
Giáp Tuất
9
12
Ất Hợi
10
13
Bính Tý
11
14
Đinh Sửu
12
15
Mậu Dần
13
16
Kỷ Mão
14
17
Canh Thìn
15
18
Tân Tỵ
16
19
Nhâm Ngọ
17
20
Quý Mùi
18
21
Giáp Thân
19
22
Ất Dậu
20
23
Bính Tuất
21
24
Đinh Hợi
22
25
Mậu Tý
23
26
Kỷ Sửu
24
27
Canh Dần
25
28
Tân Mão
26
29
Nhâm Thìn
27
30
Quý Tỵ
28
1/3
Giáp Ngọ
29
2
Ất Mùi
30
3
Bính Thân
31
4
Đinh Dậu

Lịch âm dương tháng 4 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
5/3
Mậu Tuất
2
6
Kỷ Hợi
3
7
Canh Tý
4
8
Tân Sửu
5
9
Nhâm Dần
6
10
Quý Mão
7
11
Giáp Thìn
8
12
Ất Tỵ
9
13
Bính Ngọ
10
14
Đinh Mùi
11
15
Mậu Thân
12
16
Kỷ Dậu
13
17
Canh Tuất
14
18
Tân Hợi
15
19
Nhâm Tý
16
20
Quý Sửu
17
21
Giáp Dần
18
22
Ất Mão
19
23
Bính Thìn
20
24
Đinh Tỵ
21
25
Mậu Ngọ
22
26
Kỷ Mùi
23
27
Canh Thân
24
28
Tân Dậu
25
29
Nhâm Tuất
26
1/4
Quý Hợi
27
2
Giáp Tý
28
3
Ất Sửu
29
4
Bính Dần
30
5
Đinh Mão

Lịch âm dương tháng 5 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
6/4
Mậu Thìn
2
7
Kỷ Tỵ
3
8
Canh Ngọ
4
9
Tân Mùi
5
10
Nhâm Thân
6
11
Quý Dậu
7
12
Giáp Tuất
8
13
Ất Hợi
9
14
Bính Tý
10
15
Đinh Sửu
11
16
Mậu Dần
12
17
Kỷ Mão
13
18
Canh Thìn
14
19
Tân Tỵ
15
20
Nhâm Ngọ
16
21
Quý Mùi
17
22
Giáp Thân
18
23
Ất Dậu
19
24
Bính Tuất
20
25
Đinh Hợi
21
26
Mậu Tý
22
27
Kỷ Sửu
23
28
Canh Dần
24
29
Tân Mão
25
30
Nhâm Thìn
26
1/5
Quý Tỵ
27
2
Giáp Ngọ
28
3
Ất Mùi
29
4
Bính Thân
30
5
Đinh Dậu
31
6
Mậu Tuất

Lịch âm dương tháng 6 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
7/5
Kỷ Hợi
2
8
Canh Tý
3
9
Tân Sửu
4
10
Nhâm Dần
5
11
Quý Mão
6
12
Giáp Thìn
7
13
Ất Tỵ
8
14
Bính Ngọ
9
15
Đinh Mùi
10
16
Mậu Thân
11
17
Kỷ Dậu
12
18
Canh Tuất
13
19
Tân Hợi
14
20
Nhâm Tý
15
21
Quý Sửu
16
22
Giáp Dần
17
23
Ất Mão
18
24
Bính Thìn
19
25
Đinh Tỵ
20
26
Mậu Ngọ
21
27
Kỷ Mùi
22
28
Canh Thân
23
29
Tân Dậu
24
1/6
Nhâm Tuất
25
2
Quý Hợi
26
3
Giáp Tý
27
4
Ất Sửu
28
5
Bính Dần
29
6
Đinh Mão
30
7
Mậu Thìn

Lịch âm dương tháng 7 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
8/6
Kỷ Tỵ
2
9
Canh Ngọ
3
10
Tân Mùi
4
11
Nhâm Thân
5
12
Quý Dậu
6
13
Giáp Tuất
7
14
Ất Hợi
8
15
Bính Tý
9
16
Đinh Sửu
10
17
Mậu Dần
11
18
Kỷ Mão
12
19
Canh Thìn
13
20
Tân Tỵ
14
21
Nhâm Ngọ
15
22
Quý Mùi
16
23
Giáp Thân
17
24
Ất Dậu
18
25
Bính Tuất
19
26
Đinh Hợi
20
27
Mậu Tý
21
28
Kỷ Sửu
22
29
Canh Dần
23
1/6
Tân Mão
24
2
Nhâm Thìn
25
3
Quý Tỵ
26
4
Giáp Ngọ
27
5
Ất Mùi
28
6
Bính Thân
29
7
Đinh Dậu
30
8
Mậu Tuất
31
9
Kỷ Hợi

Lịch âm dương tháng 8 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
10/6
Canh Tý
2
11
Tân Sửu
3
12
Nhâm Dần
4
13
Quý Mão
5
14
Giáp Thìn
6
15
Ất Tỵ
7
16
Bính Ngọ
8
17
Đinh Mùi
9
18
Mậu Thân
10
19
Kỷ Dậu
11
20
Canh Tuất
12
21
Tân Hợi
13
22
Nhâm Tý
14
23
Quý Sửu
15
24
Giáp Dần
16
25
Ất Mão
17
26
Bính Thìn
18
27
Đinh Tỵ
19
28
Mậu Ngọ
20
29
Kỷ Mùi
21
30
Canh Thân
22
1/7
Tân Dậu
23
2
Nhâm Tuất
24
3
Quý Hợi
25
4
Giáp Tý
26
5
Ất Sửu
27
6
Bính Dần
28
7
Đinh Mão
29
8
Mậu Thìn
30
9
Kỷ Tỵ
31
10
Canh Ngọ

Lịch âm dương tháng 9 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
11/7
Tân Mùi
2
12
Nhâm Thân
3
13
Quý Dậu
4
14
Giáp Tuất
5
15
Ất Hợi
6
16
Bính Tý
7
17
Đinh Sửu
8
18
Mậu Dần
9
19
Kỷ Mão
10
20
Canh Thìn
11
21
Tân Tỵ
12
22
Nhâm Ngọ
13
23
Quý Mùi
14
24
Giáp Thân
15
25
Ất Dậu
16
26
Bính Tuất
17
27
Đinh Hợi
18
28
Mậu Tý
19
29
Kỷ Sửu
20
1/8
Canh Dần
21
2
Tân Mão
22
3
Nhâm Thìn
23
4
Quý Tỵ
24
5
Giáp Ngọ
25
6
Ất Mùi
26
7
Bính Thân
27
8
Đinh Dậu
28
9
Mậu Tuất
29
10
Kỷ Hợi
30
11
Canh Tý

Lịch âm dương tháng 10 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
12/8
Tân Sửu
2
13
Nhâm Dần
3
14
Quý Mão
4
15
Giáp Thìn
5
16
Ất Tỵ
6
17
Bính Ngọ
7
18
Đinh Mùi
8
19
Mậu Thân
9
20
Kỷ Dậu
10
21
Canh Tuất
11
22
Tân Hợi
12
23
Nhâm Tý
13
24
Quý Sửu
14
25
Giáp Dần
15
26
Ất Mão
16
27
Bính Thìn
17
28
Đinh Tỵ
18
29
Mậu Ngọ
19
1/9
Kỷ Mùi
20
2
Canh Thân
21
3
Tân Dậu
22
4
Nhâm Tuất
23
5
Quý Hợi
24
6
Giáp Tý
25
7
Ất Sửu
26
8
Bính Dần
27
9
Đinh Mão
28
10
Mậu Thìn
29
11
Kỷ Tỵ
30
12
Canh Ngọ
31
13
Tân Mùi
Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo

Đổi lịch âm dương

Xem kết quả

Các ngày tốt xấu sắp tới

Bài viết đang được quan tâm

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Hiện tượng nháy mắt phải hay mắt trái được khoa học giải thích là do căng thẳng vì mắt phải làm việc quá cường độ, do mắt bị khô, hoặc thiếu hụt dinh dưỡng... Tuy nhiên, theo tâm linh, nháy mắt phải theo từng khung giờ lại mang những điểm báo về tương lai khác nhau, hãy cung lich365.com tìm hiểu về ý nghĩa của hiện tượng này nhé!
Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng là một trong nhiều hình thức tiên đoán về vận mệnh được lưu truyền và phổ biến rộng rãi trong dân gian. Người xưa thường có câu rằng "Tướng đàn bà con giá thường hiển lộ, còn tường đàn ông con trai thường ẩn tàng", hôm nay ngaydep.com sẽ tổng hợp một số kinh nghiệm về cách nhận biết tướng mệnh ở phụ nữ:
Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Đối với người biết tướng số có thể xem tướng mặt đàn ông nam giới con trai (hay bất kỳ người nào) trong lần gặp đầu để luận đoán tính cách vận số của người đối diện, có câu người xưa đúc kết "nhìn mặt mà bắt hình dong" chính là ám chỉ phương thức nhìn bề ngoài, hành vi, tướng mạo con người để xét tính cách vận mệnh trong khoa tướng số.
Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Trong cuộc sống, hiện tượng mắt trái bị nháy hay giật chúng ta ai cũng ít nhất trải qua 1 lần, nhiều người cho rằng hiện tượng này mang theo những ý nghĩa về tâm linh, huyền bí. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân thuộc về vấn đề khoa học và sức khỏe. Hãy cùng lich365.com giải đáp ý nghĩa của hiện tượng trên qua góc nhìn tâm linh và khoa học.    
Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Bàn tay cũng là một phần thể hiện tính cách của con người. Việc xem bói qua bàn tay cho chúng ta biết được cuộc đời này mình được sung sướng cực khổ ra sao. Hãy cùng chúng tôi đoán số mệnh qua bàn tay nhé