Xem lịch âm năm 2031

Lịch âm 2031 - Xem lịch âm, lịch dương, lịch vạn niên trong năm 2031. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu ngày âm, ngày dương một cách dễ dàng và trực quan nhất. Ngoài ra bạn cũng có thể Đổi ngày dương sang ngày âm ở box Đổi ngày âm dương phía bên dưới của lịch.

Lịch âm dương tháng 1 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
8/12
Tân Sửu
2
9
Nhâm Dần
3
10
Quý Mão
4
11
Giáp Thìn
5
12
Ất Tỵ
6
13
Bính Ngọ
7
14
Đinh Mùi
8
15
Mậu Thân
9
16
Kỷ Dậu
10
17
Canh Tuất
11
18
Tân Hợi
12
19
Nhâm Tý
13
20
Quý Sửu
14
21
Giáp Dần
15
22
Ất Mão
16
23
Bính Thìn
17
24
Đinh Tỵ
18
25
Mậu Ngọ
19
26
Kỷ Mùi
20
27
Canh Thân
21
28
Tân Dậu
22
29
Nhâm Tuất
23
1/1
Quý Hợi
24
2
Giáp Tý
25
3
Ất Sửu
26
4
Bính Dần
27
5
Đinh Mão
28
6
Mậu Thìn
29
7
Kỷ Tỵ
30
8
Canh Ngọ
31
9
Tân Mùi

Lịch âm dương tháng 2 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
10/1
Nhâm Thân
2
11
Quý Dậu
3
12
Giáp Tuất
4
13
Ất Hợi
5
14
Bính Tý
6
15
Đinh Sửu
7
16
Mậu Dần
8
17
Kỷ Mão
9
18
Canh Thìn
10
19
Tân Tỵ
11
20
Nhâm Ngọ
12
21
Quý Mùi
13
22
Giáp Thân
14
23
Ất Dậu
15
24
Bính Tuất
16
25
Đinh Hợi
17
26
Mậu Tý
18
27
Kỷ Sửu
19
28
Canh Dần
20
29
Tân Mão
21
1/2
Nhâm Thìn
22
2
Quý Tỵ
23
3
Giáp Ngọ
24
4
Ất Mùi
25
5
Bính Thân
26
6
Đinh Dậu
27
7
Mậu Tuất
28
8
Kỷ Hợi

Lịch âm dương tháng 3 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
9/2
Canh Tý
2
10
Tân Sửu
3
11
Nhâm Dần
4
12
Quý Mão
5
13
Giáp Thìn
6
14
Ất Tỵ
7
15
Bính Ngọ
8
16
Đinh Mùi
9
17
Mậu Thân
10
18
Kỷ Dậu
11
19
Canh Tuất
12
20
Tân Hợi
13
21
Nhâm Tý
14
22
Quý Sửu
15
23
Giáp Dần
16
24
Ất Mão
17
25
Bính Thìn
18
26
Đinh Tỵ
19
27
Mậu Ngọ
20
28
Kỷ Mùi
21
29
Canh Thân
22
30
Tân Dậu
23
1/3
Nhâm Tuất
24
2
Quý Hợi
25
3
Giáp Tý
26
4
Ất Sửu
27
5
Bính Dần
28
6
Đinh Mão
29
7
Mậu Thìn
30
8
Kỷ Tỵ
31
9
Canh Ngọ

Lịch âm dương tháng 4 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
10/3
Tân Mùi
2
11
Nhâm Thân
3
12
Quý Dậu
4
13
Giáp Tuất
5
14
Ất Hợi
6
15
Bính Tý
7
16
Đinh Sửu
8
17
Mậu Dần
9
18
Kỷ Mão
10
19
Canh Thìn
11
20
Tân Tỵ
12
21
Nhâm Ngọ
13
22
Quý Mùi
14
23
Giáp Thân
15
24
Ất Dậu
16
25
Bính Tuất
17
26
Đinh Hợi
18
27
Mậu Tý
19
28
Kỷ Sửu
20
29
Canh Dần
21
1/3
Tân Mão
22
2
Nhâm Thìn
23
3
Quý Tỵ
24
4
Giáp Ngọ
25
5
Ất Mùi
26
6
Bính Thân
27
7
Đinh Dậu
28
8
Mậu Tuất
29
9
Kỷ Hợi
30
10
Canh Tý

Lịch âm dương tháng 5 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
11/3
Tân Sửu
2
12
Nhâm Dần
3
13
Quý Mão
4
14
Giáp Thìn
5
15
Ất Tỵ
6
16
Bính Ngọ
7
17
Đinh Mùi
8
18
Mậu Thân
9
19
Kỷ Dậu
10
20
Canh Tuất
11
21
Tân Hợi
12
22
Nhâm Tý
13
23
Quý Sửu
14
24
Giáp Dần
15
25
Ất Mão
16
26
Bính Thìn
17
27
Đinh Tỵ
18
28
Mậu Ngọ
19
29
Kỷ Mùi
20
30
Canh Thân
21
1/4
Tân Dậu
22
2
Nhâm Tuất
23
3
Quý Hợi
24
4
Giáp Tý
25
5
Ất Sửu
26
6
Bính Dần
27
7
Đinh Mão
28
8
Mậu Thìn
29
9
Kỷ Tỵ
30
10
Canh Ngọ
31
11
Tân Mùi

Lịch âm dương tháng 6 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
12/4
Nhâm Thân
2
13
Quý Dậu
3
14
Giáp Tuất
4
15
Ất Hợi
5
16
Bính Tý
6
17
Đinh Sửu
7
18
Mậu Dần
8
19
Kỷ Mão
9
20
Canh Thìn
10
21
Tân Tỵ
11
22
Nhâm Ngọ
12
23
Quý Mùi
13
24
Giáp Thân
14
25
Ất Dậu
15
26
Bính Tuất
16
27
Đinh Hợi
17
28
Mậu Tý
18
29
Kỷ Sửu
19
30
Canh Dần
20
1/5
Tân Mão
21
2
Nhâm Thìn
22
3
Quý Tỵ
23
4
Giáp Ngọ
24
5
Ất Mùi
25
6
Bính Thân
26
7
Đinh Dậu
27
8
Mậu Tuất
28
9
Kỷ Hợi
29
10
Canh Tý
30
11
Tân Sửu

Lịch âm dương tháng 7 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
12/5
Nhâm Dần
2
13
Quý Mão
3
14
Giáp Thìn
4
15
Ất Tỵ
5
16
Bính Ngọ
6
17
Đinh Mùi
7
18
Mậu Thân
8
19
Kỷ Dậu
9
20
Canh Tuất
10
21
Tân Hợi
11
22
Nhâm Tý
12
23
Quý Sửu
13
24
Giáp Dần
14
25
Ất Mão
15
26
Bính Thìn
16
27
Đinh Tỵ
17
28
Mậu Ngọ
18
29
Kỷ Mùi
19
1/6
Canh Thân
20
2
Tân Dậu
21
3
Nhâm Tuất
22
4
Quý Hợi
23
5
Giáp Tý
24
6
Ất Sửu
25
7
Bính Dần
26
8
Đinh Mão
27
9
Mậu Thìn
28
10
Kỷ Tỵ
29
11
Canh Ngọ
30
12
Tân Mùi
31
13
Nhâm Thân

Lịch âm dương tháng 8 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
14/6
Quý Dậu
2
15
Giáp Tuất
3
16
Ất Hợi
4
17
Bính Tý
5
18
Đinh Sửu
6
19
Mậu Dần
7
20
Kỷ Mão
8
21
Canh Thìn
9
22
Tân Tỵ
10
23
Nhâm Ngọ
11
24
Quý Mùi
12
25
Giáp Thân
13
26
Ất Dậu
14
27
Bính Tuất
15
28
Đinh Hợi
16
29
Mậu Tý
17
30
Kỷ Sửu
18
1/7
Canh Dần
19
2
Tân Mão
20
3
Nhâm Thìn
21
4
Quý Tỵ
22
5
Giáp Ngọ
23
6
Ất Mùi
24
7
Bính Thân
25
8
Đinh Dậu
26
9
Mậu Tuất
27
10
Kỷ Hợi
28
11
Canh Tý
29
12
Tân Sửu
30
13
Nhâm Dần
31
14
Quý Mão

Lịch âm dương tháng 9 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
15/7
Giáp Thìn
2
16
Ất Tỵ
3
17
Bính Ngọ
4
18
Đinh Mùi
5
19
Mậu Thân
6
20
Kỷ Dậu
7
21
Canh Tuất
8
22
Tân Hợi
9
23
Nhâm Tý
10
24
Quý Sửu
11
25
Giáp Dần
12
26
Ất Mão
13
27
Bính Thìn
14
28
Đinh Tỵ
15
29
Mậu Ngọ
16
30
Kỷ Mùi
17
1/8
Canh Thân
18
2
Tân Dậu
19
3
Nhâm Tuất
20
4
Quý Hợi
21
5
Giáp Tý
22
6
Ất Sửu
23
7
Bính Dần
24
8
Đinh Mão
25
9
Mậu Thìn
26
10
Kỷ Tỵ
27
11
Canh Ngọ
28
12
Tân Mùi
29
13
Nhâm Thân
30
14
Quý Dậu

Lịch âm dương tháng 10 năm 2031

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
15/8
Giáp Tuất
2
16
Ất Hợi
3
17
Bính Tý
4
18
Đinh Sửu
5
19
Mậu Dần
6
20
Kỷ Mão
7
21
Canh Thìn
8
22
Tân Tỵ
9
23
Nhâm Ngọ
10
24
Quý Mùi
11
25
Giáp Thân
12
26
Ất Dậu
13
27
Bính Tuất
14
28
Đinh Hợi
15
29
Mậu Tý
16
1/9
Kỷ Sửu
17
2
Canh Dần
18
3
Tân Mão
19
4
Nhâm Thìn
20
5
Quý Tỵ
21
6
Giáp Ngọ
22
7
Ất Mùi
23
8
Bính Thân
24
9
Đinh Dậu
25
10
Mậu Tuất
26
11
Kỷ Hợi
27
12
Canh Tý
28
13
Tân Sửu
29
14
Nhâm Dần
30
15
Quý Mão
31
16
Giáp Thìn
Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo

Đổi lịch âm dương

Xem kết quả

Các ngày tốt xấu sắp tới

Bài viết đang được quan tâm

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Hiện tượng nháy mắt phải hay mắt trái được khoa học giải thích là do căng thẳng vì mắt phải làm việc quá cường độ, do mắt bị khô, hoặc thiếu hụt dinh dưỡng... Tuy nhiên, theo tâm linh, nháy mắt phải theo từng khung giờ lại mang những điểm báo về tương lai khác nhau, hãy cung lich365.com tìm hiểu về ý nghĩa của hiện tượng này nhé!
Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng là một trong nhiều hình thức tiên đoán về vận mệnh được lưu truyền và phổ biến rộng rãi trong dân gian. Người xưa thường có câu rằng "Tướng đàn bà con giá thường hiển lộ, còn tường đàn ông con trai thường ẩn tàng", hôm nay ngaydep.com sẽ tổng hợp một số kinh nghiệm về cách nhận biết tướng mệnh ở phụ nữ:
Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Đối với người biết tướng số có thể xem tướng mặt đàn ông nam giới con trai (hay bất kỳ người nào) trong lần gặp đầu để luận đoán tính cách vận số của người đối diện, có câu người xưa đúc kết "nhìn mặt mà bắt hình dong" chính là ám chỉ phương thức nhìn bề ngoài, hành vi, tướng mạo con người để xét tính cách vận mệnh trong khoa tướng số.
Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Trong cuộc sống, hiện tượng mắt trái bị nháy hay giật chúng ta ai cũng ít nhất trải qua 1 lần, nhiều người cho rằng hiện tượng này mang theo những ý nghĩa về tâm linh, huyền bí. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân thuộc về vấn đề khoa học và sức khỏe. Hãy cùng lich365.com giải đáp ý nghĩa của hiện tượng trên qua góc nhìn tâm linh và khoa học.    
Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Bàn tay cũng là một phần thể hiện tính cách của con người. Việc xem bói qua bàn tay cho chúng ta biết được cuộc đời này mình được sung sướng cực khổ ra sao. Hãy cùng chúng tôi đoán số mệnh qua bàn tay nhé