Xem lịch âm năm 2027

Lịch âm 2027 - Xem lịch âm, lịch dương, lịch vạn niên trong năm 2027. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu ngày âm, ngày dương một cách dễ dàng và trực quan nhất. Ngoài ra bạn cũng có thể Đổi ngày dương sang ngày âm ở box Đổi ngày âm dương phía bên dưới của lịch.

Lịch âm dương tháng 1 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
24/11
Canh Thìn
2
25
Tân Tỵ
3
26
Nhâm Ngọ
4
27
Quý Mùi
5
28
Giáp Thân
6
29
Ất Dậu
7
30
Bính Tuất
8
1/12
Đinh Hợi
9
2
Mậu Tý
10
3
Kỷ Sửu
11
4
Canh Dần
12
5
Tân Mão
13
6
Nhâm Thìn
14
7
Quý Tỵ
15
8
Giáp Ngọ
16
9
Ất Mùi
17
10
Bính Thân
18
11
Đinh Dậu
19
12
Mậu Tuất
20
13
Kỷ Hợi
21
14
Canh Tý
22
15
Tân Sửu
23
16
Nhâm Dần
24
17
Quý Mão
25
18
Giáp Thìn
26
19
Ất Tỵ
27
20
Bính Ngọ
28
21
Đinh Mùi
29
22
Mậu Thân
30
23
Kỷ Dậu
31
24
Canh Tuất

Lịch âm dương tháng 2 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
25/12
Tân Hợi
2
26
Nhâm Tý
3
27
Quý Sửu
4
28
Giáp Dần
5
29
Ất Mão
6
1/1
Bính Thìn
7
2
Đinh Tỵ
8
3
Mậu Ngọ
9
4
Kỷ Mùi
10
5
Canh Thân
11
6
Tân Dậu
12
7
Nhâm Tuất
13
8
Quý Hợi
14
9
Giáp Tý
15
10
Ất Sửu
16
11
Bính Dần
17
12
Đinh Mão
18
13
Mậu Thìn
19
14
Kỷ Tỵ
20
15
Canh Ngọ
21
16
Tân Mùi
22
17
Nhâm Thân
23
18
Quý Dậu
24
19
Giáp Tuất
25
20
Ất Hợi
26
21
Bính Tý
27
22
Đinh Sửu
28
23
Mậu Dần

Lịch âm dương tháng 3 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
24/1
Kỷ Mão
2
25
Canh Thìn
3
26
Tân Tỵ
4
27
Nhâm Ngọ
5
28
Quý Mùi
6
29
Giáp Thân
7
30
Ất Dậu
8
1/2
Bính Tuất
9
2
Đinh Hợi
10
3
Mậu Tý
11
4
Kỷ Sửu
12
5
Canh Dần
13
6
Tân Mão
14
7
Nhâm Thìn
15
8
Quý Tỵ
16
9
Giáp Ngọ
17
10
Ất Mùi
18
11
Bính Thân
19
12
Đinh Dậu
20
13
Mậu Tuất
21
14
Kỷ Hợi
22
15
Canh Tý
23
16
Tân Sửu
24
17
Nhâm Dần
25
18
Quý Mão
26
19
Giáp Thìn
27
20
Ất Tỵ
28
21
Bính Ngọ
29
22
Đinh Mùi
30
23
Mậu Thân
31
24
Kỷ Dậu

Lịch âm dương tháng 4 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
25/2
Canh Tuất
2
26
Tân Hợi
3
27
Nhâm Tý
4
28
Quý Sửu
5
29
Giáp Dần
6
30
Ất Mão
7
1/3
Bính Thìn
8
2
Đinh Tỵ
9
3
Mậu Ngọ
10
4
Kỷ Mùi
11
5
Canh Thân
12
6
Tân Dậu
13
7
Nhâm Tuất
14
8
Quý Hợi
15
9
Giáp Tý
16
10
Ất Sửu
17
11
Bính Dần
18
12
Đinh Mão
19
13
Mậu Thìn
20
14
Kỷ Tỵ
21
15
Canh Ngọ
22
16
Tân Mùi
23
17
Nhâm Thân
24
18
Quý Dậu
25
19
Giáp Tuất
26
20
Ất Hợi
27
21
Bính Tý
28
22
Đinh Sửu
29
23
Mậu Dần
30
24
Kỷ Mão

Lịch âm dương tháng 5 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
25/3
Canh Thìn
2
26
Tân Tỵ
3
27
Nhâm Ngọ
4
28
Quý Mùi
5
29
Giáp Thân
6
1/4
Ất Dậu
7
2
Bính Tuất
8
3
Đinh Hợi
9
4
Mậu Tý
10
5
Kỷ Sửu
11
6
Canh Dần
12
7
Tân Mão
13
8
Nhâm Thìn
14
9
Quý Tỵ
15
10
Giáp Ngọ
16
11
Ất Mùi
17
12
Bính Thân
18
13
Đinh Dậu
19
14
Mậu Tuất
20
15
Kỷ Hợi
21
16
Canh Tý
22
17
Tân Sửu
23
18
Nhâm Dần
24
19
Quý Mão
25
20
Giáp Thìn
26
21
Ất Tỵ
27
22
Bính Ngọ
28
23
Đinh Mùi
29
24
Mậu Thân
30
25
Kỷ Dậu
31
26
Canh Tuất

Lịch âm dương tháng 6 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/4
Tân Hợi
2
28
Nhâm Tý
3
29
Quý Sửu
4
30
Giáp Dần
5
1/5
Ất Mão
6
2
Bính Thìn
7
3
Đinh Tỵ
8
4
Mậu Ngọ
9
5
Kỷ Mùi
10
6
Canh Thân
11
7
Tân Dậu
12
8
Nhâm Tuất
13
9
Quý Hợi
14
10
Giáp Tý
15
11
Ất Sửu
16
12
Bính Dần
17
13
Đinh Mão
18
14
Mậu Thìn
19
15
Kỷ Tỵ
20
16
Canh Ngọ
21
17
Tân Mùi
22
18
Nhâm Thân
23
19
Quý Dậu
24
20
Giáp Tuất
25
21
Ất Hợi
26
22
Bính Tý
27
23
Đinh Sửu
28
24
Mậu Dần
29
25
Kỷ Mão
30
26
Canh Thìn

Lịch âm dương tháng 7 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/5
Tân Tỵ
2
28
Nhâm Ngọ
3
29
Quý Mùi
4
1/6
Giáp Thân
5
2
Ất Dậu
6
3
Bính Tuất
7
4
Đinh Hợi
8
5
Mậu Tý
9
6
Kỷ Sửu
10
7
Canh Dần
11
8
Tân Mão
12
9
Nhâm Thìn
13
10
Quý Tỵ
14
11
Giáp Ngọ
15
12
Ất Mùi
16
13
Bính Thân
17
14
Đinh Dậu
18
15
Mậu Tuất
19
16
Kỷ Hợi
20
17
Canh Tý
21
18
Tân Sửu
22
19
Nhâm Dần
23
20
Quý Mão
24
21
Giáp Thìn
25
22
Ất Tỵ
26
23
Bính Ngọ
27
24
Đinh Mùi
28
25
Mậu Thân
29
26
Kỷ Dậu
30
27
Canh Tuất
31
28
Tân Hợi

Lịch âm dương tháng 8 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
29/6
Nhâm Tý
2
1/7
Quý Sửu
3
2
Giáp Dần
4
3
Ất Mão
5
4
Bính Thìn
6
5
Đinh Tỵ
7
6
Mậu Ngọ
8
7
Kỷ Mùi
9
8
Canh Thân
10
9
Tân Dậu
11
10
Nhâm Tuất
12
11
Quý Hợi
13
12
Giáp Tý
14
13
Ất Sửu
15
14
Bính Dần
16
15
Đinh Mão
17
16
Mậu Thìn
18
17
Kỷ Tỵ
19
18
Canh Ngọ
20
19
Tân Mùi
21
20
Nhâm Thân
22
21
Quý Dậu
23
22
Giáp Tuất
24
23
Ất Hợi
25
24
Bính Tý
26
25
Đinh Sửu
27
26
Mậu Dần
28
27
Kỷ Mão
29
28
Canh Thìn
30
29
Tân Tỵ
31
30
Nhâm Ngọ

Lịch âm dương tháng 9 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
1/8
Quý Mùi
2
2
Giáp Thân
3
3
Ất Dậu
4
4
Bính Tuất
5
5
Đinh Hợi
6
6
Mậu Tý
7
7
Kỷ Sửu
8
8
Canh Dần
9
9
Tân Mão
10
10
Nhâm Thìn
11
11
Quý Tỵ
12
12
Giáp Ngọ
13
13
Ất Mùi
14
14
Bính Thân
15
15
Đinh Dậu
16
16
Mậu Tuất
17
17
Kỷ Hợi
18
18
Canh Tý
19
19
Tân Sửu
20
20
Nhâm Dần
21
21
Quý Mão
22
22
Giáp Thìn
23
23
Ất Tỵ
24
24
Bính Ngọ
25
25
Đinh Mùi
26
26
Mậu Thân
27
27
Kỷ Dậu
28
28
Canh Tuất
29
29
Tân Hợi
30
1/9
Nhâm Tý

Lịch âm dương tháng 10 năm 2027

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
2/9
Quý Sửu
2
3
Giáp Dần
3
4
Ất Mão
4
5
Bính Thìn
5
6
Đinh Tỵ
6
7
Mậu Ngọ
7
8
Kỷ Mùi
8
9
Canh Thân
9
10
Tân Dậu
10
11
Nhâm Tuất
11
12
Quý Hợi
12
13
Giáp Tý
13
14
Ất Sửu
14
15
Bính Dần
15
16
Đinh Mão
16
17
Mậu Thìn
17
18
Kỷ Tỵ
18
19
Canh Ngọ
19
20
Tân Mùi
20
21
Nhâm Thân
21
22
Quý Dậu
22
23
Giáp Tuất
23
24
Ất Hợi
24
25
Bính Tý
25
26
Đinh Sửu
26
27
Mậu Dần
27
28
Kỷ Mão
28
29
Canh Thìn
29
1/10
Tân Tỵ
30
2
Nhâm Ngọ
31
3
Quý Mùi
Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo

Đổi lịch âm dương

Xem kết quả

Các ngày tốt xấu sắp tới

Bài viết đang được quan tâm

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Nháy mắt phải - Mắt phải bị nháy hay giật là báo hiệu điềm gì?

Hiện tượng nháy mắt phải hay mắt trái được khoa học giải thích là do căng thẳng vì mắt phải làm việc quá cường độ, do mắt bị khô, hoặc thiếu hụt dinh dưỡng... Tuy nhiên, theo tâm linh, nháy mắt phải theo từng khung giờ lại mang những điểm báo về tương lai khác nhau, hãy cung lich365.com tìm hiểu về ý nghĩa của hiện tượng này nhé!
Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng đàn bà phụ nữ tổng hợp chính xác nhất

Xem tướng là một trong nhiều hình thức tiên đoán về vận mệnh được lưu truyền và phổ biến rộng rãi trong dân gian. Người xưa thường có câu rằng "Tướng đàn bà con giá thường hiển lộ, còn tường đàn ông con trai thường ẩn tàng", hôm nay ngaydep.com sẽ tổng hợp một số kinh nghiệm về cách nhận biết tướng mệnh ở phụ nữ:
Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Xem tướng mặt đàn ông nam giới biết tính cách vận mệnh

Đối với người biết tướng số có thể xem tướng mặt đàn ông nam giới con trai (hay bất kỳ người nào) trong lần gặp đầu để luận đoán tính cách vận số của người đối diện, có câu người xưa đúc kết "nhìn mặt mà bắt hình dong" chính là ám chỉ phương thức nhìn bề ngoài, hành vi, tướng mạo con người để xét tính cách vận mệnh trong khoa tướng số.
Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Nháy mắt trái - Giật mắt trái là hên hay xui

Trong cuộc sống, hiện tượng mắt trái bị nháy hay giật chúng ta ai cũng ít nhất trải qua 1 lần, nhiều người cho rằng hiện tượng này mang theo những ý nghĩa về tâm linh, huyền bí. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những nguyên nhân thuộc về vấn đề khoa học và sức khỏe. Hãy cùng lich365.com giải đáp ý nghĩa của hiện tượng trên qua góc nhìn tâm linh và khoa học.    
Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Tổng hợp các cách xem bói tướng qua bàn tay chính xác nhất

Bàn tay cũng là một phần thể hiện tính cách của con người. Việc xem bói qua bàn tay cho chúng ta biết được cuộc đời này mình được sung sướng cực khổ ra sao. Hãy cùng chúng tôi đoán số mệnh qua bàn tay nhé